Ngành Đô thị học

Ngành Đô thị học

Trang bị các kiến thức về lý thuyết, cơ sở lý luận và thực tiễn; các kỹ năng thực hành nghề nghiệp để các nhà đô thị học có thể tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách của đô thị trong quá trình độ thị hóa, hiện đại hóa.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân khoa học có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức giữ gìn, rèn luyện sức khỏe, kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đô thị học, có tư duy về khoa học, năng động, sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ, nêu cao ý thức trách nhiệm cộng đồng và tác phong của một thị dân trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0; những kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực tư vấn phát triển đô thị bền vững, quản lý đô thị, quản lý quy hoạch đô thị và quản lý các dự án phát triển đô thị.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Đảm nhiệm các vai trò tư vấn; điều phối; quy hoạch về kinh tế - xã hội; thiết kế và xây dựng chính sách liên quan đến đô thị; xây dựng, thẩm định và đánh giá dự án; giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu có liên quan đến các vấn đề của đô thị, quản lý đô thị, quy hoạch vùng và đô thị;….

Làm việc trong các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức nhân dân, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và nước ngoài; các tổ chức quốc tế; các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương,….

Thông tin được tham khảo từ website của trường Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Đô thị học

Video clip liên quan Ngành Đô thị học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Đô thị học

Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến bao gồm cả hệ chất lượng cao
17 Đô thị học 100

Mã ngành đại học: 7580112 

Mã ngành chung: 580112