Ngành Giáo dục Đặc biệt

Ngành Giáo dục Đặc biệt ra đời đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật đang rất thiếu ở các trường và các đơn vị đào tạo trong cả nước.

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để giáo dục trẻ em và học sinh theo định hướng chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt và các cơ sở giáo dục hòa nhập bậc mầm non, tiểu học, một số cơ sở giáo dục tương đương,... Ngoài ra, có khả năng thích ứng với đổi mới giáo dục hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng giải quyết những vấn đề của thực tiễn và không ngừng nâng cao năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt. Sinh viên có thể tiếp tục học ở bậc học cao hơn về lĩnh vực giáo dục tiểu học ở các trường đại học trong và ngoài nước.

chương trình đào tạo sẽ theo hướng giáo dục hòa nhập, nghĩa là người học sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục trẻ khuyết tật nói chung và cách thức hỗ trợ trẻ các loại tật. Người học sẽ tiếp cận chương trình học tập theo vấn đề mà mọi loại tật đều cần giải quyết, như cách đánh giá trẻ khuyết tật, cách thực hiện can thiệp sớm - giáo dục sớm, cách xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân. Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp kiến thức sâu hơn về một loại tật; đảm bảo cho người học sau này có thể làm việc trong môi trường hòa nhập hoặc môi trường giáo dục chuyên biệt. 

Nguồn tham khảo http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5705%3Akhoa-giao-dc-c-bit&catid=2535%3Acac-n-v-trc-thuc&Itemid=4357&lang=vi&site=144

https://m.hcmup.edu.vn/vi/khoa-bo-mon/khoa-gddb

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Giáo dục Đặc biệt

Video clip liên quan Ngành Giáo dục Đặc biệt

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Giáo dục Đặc biệt

Trường đại học sư phạm TP.HCM - SPS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức

Tên phương thức

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

5

7140203

Giáo dục Đặc biệt

301

Xét tuyển thẳng

2

 

 

 

 

 

7140203

Giáo dục Đặc biệt

303

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

4

 

 

 

 

 

7140203

Giáo dục Đặc biệt

401

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt

6

D01

C00

C15

 

 

7140203

Giáo dục Đặc biệt

200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

2

D01

C00

C15

 

 

7140203

Giáo dục Đặc biệt

100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

6

D01

C00

C15