Ngành Hán Nôm

Chương trình đào tạo đại học ngành Hán Nôm nhằm đào tạo cử nhân Hán Nôm có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, đảm nhận các công tác: sưu tầm, bảo quản, phiên dịch, nghiên cứu, khai thác, giảng dạy Hán Nôm…

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình này được trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc tiếp cận và xử lí văn bản Hán Nôm cả ở phương diện văn bản học cũng như minh giải và khai thác văn bản Hán Nôm, phục vụ công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập và giao lưu quốc tế.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Hán Nôm

Video clip liên quan Ngành Hán Nôm

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Hán Nôm

Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) QHX (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2023 (**) THPT ĐGNL PT khác Tổng
  1.  
Hán Nôm QHX06 C00,D01,D04,D78 14 8 8 30
Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Hán Nôm72201042510Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh