Ngành Hán Nôm

Chương trình đào tạo đại học ngành Hán Nôm nhằm đào tạo cử nhân Hán Nôm có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, đảm nhận các công tác: sưu tầm, bảo quản, phiên dịch, nghiên cứu, khai thác, giảng dạy Hán Nôm…

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình này được trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc tiếp cận và xử lí văn bản Hán Nôm cả ở phương diện văn bản học cũng như minh giải và khai thác văn bản Hán Nôm, phục vụ công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập và giao lưu quốc tế.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Hán Nôm
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Hán Nôm

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Hán Nôm, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Hán Nôm

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Hán Nôm

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Hán Nôm
 • Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Hán Nôm72201042510Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) QHX (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Hán NômQHX06273
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa líHán NômC00
  Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhHán NômD01
  Ngữ văn, Toán, Tiếng PhápHán NômD03
  Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungHán NômD04
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhHán NômD78
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng PhápHán NômD82
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungHán NômD83

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc