Ngành Huấn luyện múa

Để có thể tham gia học chuyên ngành Huấn luyện múa, bạn phải là người đã học múa chuyên nghiệp, đã có thời gian tham gia biểu diễn, muốn tham gia vào công tác giảng dạy, trở thành giáo viên dạy múa trong các cơ sở đào tạo trung cấp diễn viên múa chuyên nghiệp.

Ngành Huấn luyện múa

Chương trình học:

Bên cạnh những môn học kiến thức cơ bản bắt buộc theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình đào tạo Huấn luyện múa được tổ chức như sau: 

Năm 1:

Học phương pháp huấn luyện múa cổ điển châu Âu. Học kĩ thuật múa đôi trong múa cổ điển châu Âu. Kết cấu múa cổ điển châu Âu. Học phân tích tác phẩm âm nhạc. Học các kiến thức văn học Việt Nam.

Năm 2:

Học phương pháp huấn luyện múa dân gian, đương đại. Kết cấu múa dân gian dân tộc, múa đương đại. Học các kiến thức văn học thế giới.

Năm 3:

Học nâng cao phương pháp huấn luyện múa, phân tích tác phẩm múa, kết cấu múa dân gian dân tộc, kết cấu múa cổ điển châu Âu. Học các kiến thức hỗ trợ tích cực như: mỹ học, tâm lí học…

Năm 4:

Học và thực hành phương pháp huấn luyện múa. Học về lịch sử nghệ thuật múa và nghệ thuật chiếu sáng sân khấu.

Sinh viên thực tập tại các đơn vị nghệ thuật múa chuyên nghiệp và làm bài tốt nghiệp.

Nội dung này được tham khảo từ chương trình đào tạo của trường Trường đại học sân khấu điện ảnh.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Huấn luyện múa

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Huấn luyện múa

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Huấn luyện múa

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Huấn luyện múa

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Huấn luyện múa
  • Trường đại học sân khấu điện ảnh - SKD (Hệ Đại học) ( tin 2021)
    Huấn luyện múa 7210244 15   Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn