Ngành Khai thác thuỷ sản

1.Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư có trình độ cao về kỹ thuật, quản lý và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực khai thác thủy sản, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và quản lý Nhà nước.

2.Các mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Kỹ thuật Khai thác thủy sản có khả năng:

  1. Vận dụng được các kiến thức khoa học kỹ thuật cơ bản và lý thuyết khai thác thủy sản để giải quyết các bài toán cụ thể trong lĩnh vực chuyên môn.

  2. Có kỹ năng quản lý và tổ chức sản xuất.

  3. Thiết kế, chế tạo và tổ chức thí nghiệm ngư cụ.

  4. Nghiên cứu đánh giá, tổ chức thăm dò và dự báo khai thác thủy sản.

  5. Am hiểu luật pháp liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản.

  6. Có kỹ năng hàng hải và vận hành các hệ thống kỹ thuật trên tàu.

  7. Có khả năng làm việc theo nhóm và giao tiếp hiệu quả kể cả bằng ngoại ngữ.

  8. Có khả năng ứng dụng tin học để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

  9. Hiểu biết về công tác an toàn sản xuất và tìm kiếm cứu nạn.

  10. Đạt chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng.

  11. Có kiến thức về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

  12. Có đủ sức khỏe và khả năng hành nghề.

  13. Có ý thức và khả năng tự học suốt đời.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Khai thác thuỷ sản

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Khai thác thuỷ sản

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Khai thác thuỷ sản

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Khai thác thuỷ sản

Trường đại học Nha Trang - TSN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.