Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

.Xuất bản phẩm là những tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản. Hiện có 2 trường đào tạo ngành này theo dữ liệu mà Hướng nghiệp Việt tổng hợp.

Khả năng của sinh viên sau khi học ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm là gì?

Sinh viên sau khi học ngành này có thể:

 • Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong khung chương trình dành cho khối các ngành khoa học xã hội nhân văn và văn hóa nghệ thuật.
 • Nắm vững hệ thống kiến thức nghiệp vụ trong quá trình tổ chức và quản lý kinh doanh xuất bản phẩm (XBP): Nghiên cứu nhu cầu và thị trường XBP; Nghiên cứu các mặt hàng XBP, tổ chức khai thác, tuyên truyền, quảng cáo, marketing. sắp xếp, phân loại trưng bày XBP; Soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong kinh doanh ; Tổ chức thiết kế kênh phân phối, các hình thức và biện pháp tiêu thụ XBP hiệu quả trên thị trường; Phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh doanh XBP.
 • Có kiến thức bổ trợ liên thông với các ngành đào tạo gần của các trường thuộc khối Báo chí – Xuất bản – Truyền thông, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa, quản lý văn hóa, quản trị kinh doanh thương mại nói chung.
 • Thực hành thành thạo các thao tác nghiên cứu nhu cầu và thị trường XBP ;
 • Nghiên cứu các mặt hàng XBP, tổ chức khai thác, tuyên truyền, quảng cáo, marketing, sắp xếp, phân loại trưng bày XBP ;
 • Hiểu, biết, vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực kinh doanh XBP, giải quyết công việc hiệu quả và đúng pháp luật;
 • Tổ chức thiết kế kênh phân phối, các hình thức và biện pháp tiêu thụ XBP hiệu quả trên thị trường;
 • Phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh doanh XBP ;
 • Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoint); sử dụng được các phần mềm tin học trong quản lý bán hàng;

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh xuất bản phẩm?

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh – xuất bản phẩm ra trường có thể làm việc tại nhiều vị trí ở nhiều đơn vị khác nhau:

 • Làm việc trong hệ thống các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách nhà nước và các đơn vị phát hành sách tư nhân từ Trung ương đến địa phương;
 • Nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp xuất bản phẩm;
 • Chuyên viên  trong các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản: Cục Xuất bản; Vụ Báo chí- Xuất bản của Ban Tuyên Giáo trung ương; Phòng quản lý Báo chí- Xuất bản của Bộ Thông tin- Truyền thông, Sở Thông tin- Truyền thông; Thanh tra Báo chí – Xuất bản của Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;
 • Nhân viên tại các cơ quan nhà nước khác như: Phòng Văn hóa & Thông tin các quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố; Ban Văn hóa & Thông tin các xã, phường trực thuộc quận, huyện; Đài truyền hình trung ương và địa phương (Ban Văn hóa – Xã hội); Đài phát thanh Trung ương và địa phương; Các tòa soạn báo trung ương và địa phương;
 • Giáo viên, giảng viên giảng dạy các vấn đề liên quan đến Xuất bản- Báo chí truyền thông, kinh doanh thưong mại tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
 • Các công ty quảng cáo, PR, tổ chức sự kiện
 • Công ty Phát hành báo chí trung ương…

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Video clip liên quan Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Trường đại học Văn Hoá TP.HCM VHS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Ngành đào tạo

7320402

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Trường đại học văn hóa Hà Nội - VHH (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành  Tên ngành / chuyên ngành xét tuyển
13 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm