Ngành Kỹ thuật phục hình răng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Phục hình răng có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức khoa học cơ bản, y sinh học cơ sở, công nghệ và mỹ thuật vững chắc; đủ kiến thức và kỹ năng về chuyên ngành để thực hiện chế tác trong labo các loại phục hình răng hàm mặt: phục hình tháo lắp toàn phần và từng phần, hàm khung, phục hình cố định, hàm chỉnh hình, phục hình trên cấy ghép... Có khả năng quản lý về chuyên môn và trang thiết bị của một labo răng hàm mặt; có ý thức làm việc theo nhóm và có khả năng tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và tự đào tạo đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về thái độ:

  •  

Tận tuỵ với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

- Tôn trọng y đức, yêu ngành, yêu nghề, có ý thức làm việc nhóm,

- Khiêm tốn, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Thể hiện đức tính cẩn trọng, tỉ mỷ, chính xác trong công việc,

- Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc chuyên môn, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập vươn lên, làm chủ khoa học công nghệ chuyên ngành.

Về kiến thức:

  •  Có kiến thức về giải phẫu, sinh lý hệ thống nhai,
  •  Có kiến thức cơ sở về khoa học, mỹ thuật và công nghệ hiện đại ứng dụng trong kỹ thuật phục hình răng,
  •  Có kiến thức vững chắc về phục hình răng, phục hình hàm mặt, chỉnh hình.
  •  Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học.
  •  Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Về kỹ năng:

  •  Làm được phần labo các loại phục hình: cố định, tháo lắp toàn phần, từng phần, khung bộ thường, khung liên kết, sứ, chỉnh hình răng mặt, cấy ghép và các loại phục hình cao cấp khác;
  •  Phối hợp với bác sĩ răng hàm mặt để nghiên cứu, thực hiện các phục hình khú và loại phục hình đặc biệt;
  •  Quản lý, sử dụng, bảo quản và phát triển trang bị trong một labo;
  •  Có kỹ năng tự đào tạo, tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kỹ thuật phục hình răng

Video clip liên quan Ngành Kỹ thuật phục hình răng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kỹ thuật phục hình răng

Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ

hợp môn

Tổ

hợp môn

35.

7720502

Kỹ thuật phục hình răng

24

B00

A00

36.

7720502_02

Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh

quốc tế)

14

B00

A00

37.

7720502

Kỹ thuật phục hình răng

1

   

38.

7720502

Kỹ thuật phục hình răng

1