Ngành Kỹ thuật phục hình răng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Phục hình răng có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức khoa học cơ bản, y sinh học cơ sở, công nghệ và mỹ thuật vững chắc; đủ kiến thức và kỹ năng về chuyên ngành để thực hiện chế tác trong labo các loại phục hình răng hàm mặt: phục hình tháo lắp toàn phần và từng phần, hàm khung, phục hình cố định, hàm chỉnh hình, phục hình trên cấy ghép... Có khả năng quản lý về chuyên môn và trang thiết bị của một labo răng hàm mặt; có ý thức làm việc theo nhóm và có khả năng tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và tự đào tạo đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về thái độ:

  •  

Tận tuỵ với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

- Tôn trọng y đức, yêu ngành, yêu nghề, có ý thức làm việc nhóm,

- Khiêm tốn, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Thể hiện đức tính cẩn trọng, tỉ mỷ, chính xác trong công việc,

- Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc chuyên môn, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập vươn lên, làm chủ khoa học công nghệ chuyên ngành.

Về kiến thức:

  •  Có kiến thức về giải phẫu, sinh lý hệ thống nhai,
  •  Có kiến thức cơ sở về khoa học, mỹ thuật và công nghệ hiện đại ứng dụng trong kỹ thuật phục hình răng,
  •  Có kiến thức vững chắc về phục hình răng, phục hình hàm mặt, chỉnh hình.
  •  Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học.
  •  Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Về kỹ năng:

  •  Làm được phần labo các loại phục hình: cố định, tháo lắp toàn phần, từng phần, khung bộ thường, khung liên kết, sứ, chỉnh hình răng mặt, cấy ghép và các loại phục hình cao cấp khác;
  •  Phối hợp với bác sĩ răng hàm mặt để nghiên cứu, thực hiện các phục hình khú và loại phục hình đặc biệt;
  •  Quản lý, sử dụng, bảo quản và phát triển trang bị trong một labo;
  •  Có kỹ năng tự đào tạo, tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kỹ thuật phục hình răng
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Kỹ thuật phục hình răng

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Kỹ thuật phục hình răng, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Kỹ thuật phục hình răng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kỹ thuật phục hình răng

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Kỹ thuật phục hình răng
 • Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS (Hệ Đại học) ( tin 2021)

  Kỹ thuật phục hình răng 

  7720502 

  36 

  04 

  B00 

       

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc