Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật đào tạo cử nhân ngành lý luận, phê bình và nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới.

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Sinh viên tốt nghiệp có vốn kiến thức phong phú về những triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; các nguyên lý mỹ học Việt Nam hiện đại và lý luận mỹ thuật; lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới; có kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghệ thuật tạo hình. Đồng thời có khả năng độc lập nghiên cứu, phê bình và giảng dạy mỹ thuật, có khả năng sư phạm (giảng dạy, thuyết trình) và có một ngoại ngữ thông thạo nhất định (chủ yếu là tiếng Anh) để có thể cập nhật thông tin, biên dịch tài liệu nước ngoài bổ sung kiến thức về mỹ thuật.

Về nhiệm vụ, ngành tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cho sinh viên trong ngành, lên lịch dạy cho cán bộ giảng viên và thời khóa biểu cho sinh viên các lớp; tổ chức duyệt đề cương, phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên của ngành; tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động chung của nhà trường.

 

Thông tin này từ trường Đại học Mỹ Thuật

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
  • Trường đại học Mỹ Thuật TP.HCM - MTS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
    Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
    Sinh viên tốt nghiệp ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật có khả năng nghiên cứu, đánh giá... các tác phẩm mỹ thuật.
    721010105

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc