Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật đào tạo cử nhân ngành lý luận, phê bình và nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới.

Sinh viên tốt nghiệp có vốn kiến thức phong phú về những triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; các nguyên lý mỹ học Việt Nam hiện đại và lý luận mỹ thuật; lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới; có kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghệ thuật tạo hình. Đồng thời có khả năng độc lập nghiên cứu, phê bình và giảng dạy mỹ thuật, có khả năng sư phạm (giảng dạy, thuyết trình) và có một ngoại ngữ thông thạo nhất định (chủ yếu là tiếng Anh) để có thể cập nhật thông tin, biên dịch tài liệu nước ngoài bổ sung kiến thức về mỹ thuật.

Về nhiệm vụ, ngành tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cho sinh viên trong ngành, lên lịch dạy cho cán bộ giảng viên và thời khóa biểu cho sinh viên các lớp; tổ chức duyệt đề cương, phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên của ngành; tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động chung của nhà trường.

 

Thông tin này từ trường Đại học Mỹ Thuật

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Video clip liên quan Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Trường đại học Mỹ Thuật TP.HCM - MTS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
Sinh viên tốt nghiệp ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật có khả năng nghiên cứu, đánh giá... các tác phẩm mỹ thuật.
721010105