Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

MỤC TIÊU 
1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học theo hình thức đào tạo chính quy ngành ngôn ngữ Bồ Đào Nha đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Bồ Đào Nha có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ học tiếng Bồ Đào Nha (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ dụng, đối chiếu ngôn ngữ), văn học, đất nước học Bồ Đào Nha và một số nước thuộc Cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha (CPLP)(bao gồm tự nhiên, lịch sử, chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, môi trường). Cử nhân ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha sử dụng thành thạo tiếng Bồ Đào Nha trong dịch thuật và làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn khác có sử dụng tiếng Bồ Đào Nha; có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực tự chủ và thích ứng với môi trường làm việc đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và những thay đổi nhanh chóng của thời đại khoa học công nghệ và toàn cầu hóa.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha nhằm đào tạo người học hình thành các năng lực cụ thể như sau:

MT1: Có kiến thức cơ bản về tư tưởng, chính trị, pháp luật để thực hiện tốt trách nhiệm công dân đối với đất nước và xã hội;

MT2: Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, Việt ngữ học và văn hóa Việt Nam phục vụ việc học tập, nghiên cứu tiếng Bồ Đào Nha và các tác nghiệp chuyên môn;

MT3: Sử dụng tiếng Bồ Đào Nha đạt bậc 5 và một ngoại ngữ 2 đạt bậc 3 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam;

MT4: Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Bồ Đào Nha và Bồ Đào Nha học; kiến thức nghề nghiệp cơ bản trong lĩnh vực Biên – Phiên dịch;

MT5: Vận dụng kiến thức về lý luận và thực tiễn về ngôn ngữ học, đất nước học và văn học Bồ Đào Nha và một số nước thuộc CPLP trong giao tiếp, dịch thuật tiếng Bồ Đào Nha và các hoạt động chuyên môn khác;

MT6: Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ, giao tiếp liên văn hóa, liên nhân, làm việc nhóm, lãnh đạo, quản lý và ảnh hưởng xã hội;

MT7: Phát triển phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng.

1.3. Vị trí việc làm sau khi hoàn thành CTĐT

Sau khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, người học có thể đảm nhận những vị trí công việc như sau:

VT1: Biên-Phiên dịch viên/ Biên tập viên

- Làm công việc biên - phiên dịch viên cho các cá nhân, tổ chức nhà nước hoặc tư nhân trong các lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, giáo dục, du lịch, chính trị xã hội, khoa học công nghệ và kỹ thuật.

- Làm cộng tác viên (dịch công chứng) tại các văn phòng công chứng nhà nước và tư nhân.

- Làm biên tập viên tại các Nhà xuất bản có các xuất bản phẩm là tiếng Bồ Đào Nha.

- Làm biên tập viên các chương trình có sử dụng tiếng Bồ Đào Nha tại các cơ quan thông tấn, báo chí.

VT2: Thư ký văn phòng/ Trợ lý đối ngoại/ Trợ lý dự án

- Làm chuyên viên/ nhân viên cho các cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc tư nhân, phụ trách công việc liên quan đến đối ngoại, quản lý quan hệ doanh nghiệp, xuất-nhập khẩu, đàm phán, ký kết, theo dõi thực hiện hợp đồng; quản lý dự án, và marketing.

- Làm trợ lý dự án tại các cơ quan/ tổ chức/ doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến Bồ Đào Nha và các nước khác thuộc CPLP

Nội dung được tham khảo từ Trường đại học Hà Nội

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Trường Đại học Hà Nội - NHF (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

8

7220207

Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)

75

HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.