Ngành Ngôn ngữ Italia

Chương trình giáo dục đại học ngành tiếng Italia trước hết phải nhằm đạt được các mục tiêu đã được qui định tại điều 35 Luật giáo dục, cụ thể là đào tạo cử nhân ngành tiếng Italia (theo 02 định hướng Biên-phiên dịch và Du lịch - Thương mại) có kiến thức tiếng Italia đạt trình độ Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực sử dụng tiếng Italia, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.


Chương trình giáo dục đại học ngành tiếng Italia với 02 định hướng Biên-phiên dịch và Du lịch – Thương mại có mục tiêu cung cấp cho sinh viên những nền tảng kiến thức sâu rộng về tiếng Italia, sử dụng tiếng Italia một cách thành thạo trong các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ Nghe, Nói, Đọc, Viết phù hợp với các yêu cầu được miêu tả đối với trình độ ngoại ngữ bậc 5-KNLNNVN, có kiến thức nền cần thiết cho nghề nghiệp (kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá-văn minh, văn học Italia), có trình độ nghiệp vụ vững vàng trong định hướng chuyên môn mà sinh viên lựa chọn và bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Hà Nội

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Ngôn ngữ Italia

Video clip liên quan Ngành Ngôn ngữ Italia

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Ngôn ngữ Italia

Trường Đại học Hà Nội - NHF (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

9

7220208

Ngôn ngữ Italia

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)

75

10

7220208 CLC

Ngôn ngữ Italia - CLC

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)

60