Ngành Nhiếp ảnh

Ngành Nhiếp ảnh

Bên cạnh những môn học kiến thức cơ bản bắt buộc theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình đào tạo Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện được tổ chức như sau:

Năm 1:

Sinh viên được cung cấp những kiến thức về lịch sử nhiếp ảnh thế giới, kỹ thuật nhiếp ảnh, tổng quan về đa phương tiện, nhiếp ảnh cơ bản.

Năm 2:

Sinh viên được giảng dạy về lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam, nghiệp vụ báo chí, quay phim, hậu kỳ nhiếp ảnh, ảnh báo chí, viết kịch bản, đạo diễn và lý thuyết truyền thông.

Năm 3:

Sinh viên được cung cấp những kiến thức lịch sử tạo hình thế giới và Việt Nam, thiết kế ấn phẩm truyền thông, luật báo chí và đạo đức nghề nghiệp, nghiệp vụ báo chí, tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đa phương tiện, truyền thông xã hội.

Năm 4:

Sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ báo chí, sản phẩm báo chí đa phương tiện và hoàn thành bài tốt nghiệp.

Vị trí của người học sau khi tốt nghiệp

– Có khả năng làm phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo; tạp chí; hãng tin; đài phát thanh; đài truyền hình; đài phát thanh – truyền hình; các cơ quan báo mạng điện tử; các trang Web của cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; các tập đoàn; công ty truyền thông…

– Có khả năng làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ báo chí và truyền thông đại chúng.

Nội dung này được tham khảo từ chương trình đào tạo của trường Trường đại học sân khấu điện ảnh.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Nhiếp ảnh

Video clip liên quan Ngành Nhiếp ảnh

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Nhiếp ảnh

Trường đại học sân khấu điện ảnh - SKD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Tên ngành / chuyên ngành ; trình độ đào tạo đại học

Khối

thi

Chi tiêu

4 .

Ngành : Nhiếp ảnh

7210301

   
 

- Chuyên ngành : Nhiếp ảnh nghệ thuật

7210301A

S

20

 

| - Chuyên ngành : Nhiếp ảnh báo chí

7210301B

S

15

 

- Chuyên ngành : Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện

7210301C

S

20