Ngành Quản lý hoạt động bay

  • Ngành Quản lý hoạt động bay là ngành đào tạo những sinh viên trở thành Kỹ sư chuyên ngành Quản lý hoạt động bay; quản lý, điều hành hoạt động bay dân dụng, đảm bảo an toàn, điều hòa cho việc cất và hạ cánh của các chuyến bay, giám sát trung tâm bay theo các phương pháp và chính sách đã ban hành, đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho việc cất cánh và hạ cánh.
  • Mục tiêu đào tạo ngành học này đó là có khả năng nghiên cứu ứng dụng KHCN phục vụ phát triển ngành Hàng không; đào tạo sinh viên biết quản lý điều hành được các chuyến bay. Có đủ trình độ và năng lực làm việc tại các vị trí như kiểm soát không lưu, phòng thủ tục bay, kế hoạch bay, thông báo bay của trung tâm Quản lý bay, các Hãng hàng không, các Cảng hàng không, sân bay, các cơ quan quản lý nhà nước về Hàng không dân dụng.
  • Sinh viên theo học ngành Quản lý hoạt động bay sẽ được học tập và rèn luyện để trở thanh một nhân viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ cũng như các kiến thức chuyên môn, điều hành đảm bảo an toàn, điều hòa cho việc cất và hạ cánh của các chuyến bay. Giám sát trung tâm bay theo các phương pháp và chính sách đã ban hành, đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho việc cất cánh và hạ cánh. Kiến thức chuyên ngành sẽ tập trung vào quản lý khai thác bay...

Nội dung được tham khảo từ Học viện hàng không Việt Nam

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quản lý hoạt động bay

Video clip liên quan Ngành Quản lý hoạt động bay

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Quản lý hoạt động bay

Học viện hàng không Việt Nam HHK (Hệ Đại học) ( tin 2024)

7840102 - Quản lý hoạt động bay

7840102E - Quản lý hoạt động bay - TA