Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

Mục tiêu đào tạo là nhằm tạo ra những giáo viên đồng thời là chuyên gia giỏi có tư tưởng đạo đức tốt, nắm vũng tri thức khoa học, có nghiệp vụ vững vàng về khoa học kỹ thuật và kinh tế nông nghiệp đạt trình độ đại học đồng thời có những hiểu biết sâu sắc về khoa học giáo dục, tâm lý giáo dục, phương pháp luận về giảng dạy, xây dựng và quản lý chương trình đào tạo chính sách giáo dục, để giảng dạy & giáo dục, tổ chức hoạt động sản xuất nhằm giúp học sinh định hướng đến nền nông - công nghiệp công nghệ cao trong tương lai.
  Sinh viên ngành khi tốt nghiệp có năng lực theo các tiêu chuẩn sau:
-         Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (với các tiêu chí như phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp;thái độ đối với học sinh; thái độ đối với nhà trường; lối sống, tác phong)
-         Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục (với các tiêu chí như tìm hiểu đối tượng giáo dục; tìm hiểu môi trường giáo dục)
-         Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục (với các tiêu chí như xây dựng kế hoạch dạy học; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục)
-         Năng lực thực hiện kế hoạch dạy học (với các tiêu chí như đảm bảo kiến thức môn học; đảm bảo chương trình môn học;vvận dụng các phương pháp dạy học; sử dụng các phương tiện dạy học; xây dựng môi trường học tập; quản lý hồ sơ học sinh)
-         Năng lực thực hiện kế hoạch giáo dục (với các tiêu chí như giáo dục qua môn học; giáo dục qua các hoạt động giáo dục khác; giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng; vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục).
-         Năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện đạo đức (với các tiêu chí như đánh giá kết quả học tập; đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức)
-         Năng lực phát triển nghề nghiệp (với các tiêu chí như tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện; phát hiện và giải quyết vấn đề; nghiên cứu khoa học phục vụ dạy học và giáo dục học sinh)
-         Năng lực hoạt động chính trị xã hội.
-         Năng lực giao tiếp và phối hợp hoạt động.
Việc làm sau khi tốt nghiệp: Cử nhân ngành sư phạm kỹ thuật:
- Có khả năng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục về công-nông nghiệp như có thể trở thành giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông trung học hoặc giáo viên giảng dạy kỹ thuật công-nông nghiệp tại các trường cao đẳng, trung học nông nghiệp, trung tâm hướng nghiệp hay các trung tâm dạy nghề
- Tham gia thực hiện đề tài, các chương trình nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp với các quy mô khác nhau nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến giáo dục trong tiến trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
- Ngoài ra, có thể trở thành cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất tư nhân và các trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp hoặc học tiếp các bậc học cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
Nội dung tham khảo từ Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

Video clip liên quan

Video - Cô Ái Linh - Giải đáp tất tần tật về ngành sư phạm

Video - Cô Ái Linh - Giải đáp tất tần tật về ngành sư phạm (Video clip)