Ngành Truyền thông đại chúng

Ngành Truyền thông đại chúng

Truyền thông đại chúng, tên tiếng Anh là Mass communication, được hiểu là quá trình định hướng nhằm truyền thông tin về sản phẩm, dịch vụ hay hình ảnh công ty đến khán giả (đại chúng), nhằm phục vụ cho các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đặt ra.

Nghề nghiệp liên quan đến truyền thông đại chúng

Báo chí

Báo chí là ngành học thu thập, phân tích, xác minh và trình bày thông tin về các sự kiện, xu hướng, vấn đề và con người hiện tại. Những người hành nghề báo được gọi là nhà báo.
Báo chí hướng tin tức đôi khi được mô tả là "bản thảo thô đầu tiên của lịch sử" (theo Phil Graham), bởi vì các nhà báo thường ghi lại các sự kiện quan trọng, sản xuất các tin bài theo thời hạn ngắn. Mặc dù chịu áp lực phải là người đầu tiên kể lại câu chuyện của họ, các tổ chức truyền thông báo chí thường chỉnh sửa  hiệu đính các báo cáo của họ trước khi xuất bản, tuân thủ các tiêu chuẩn về độ chính xác, chất lượng và phong cách của mỗi tổ chức. Nhiều tổ chức báo chí tuyên bố truyền thống tự hào về việc các quan chức chính phủ và các tổ chức có trách nhiệm giải trình trước công chúng, trong khi các nhà phê bình truyền thông đặt ra câu hỏi về việc giữ bản thân báo chí phải chịu trách nhiệm theo các tiêu chuẩn của báo chí chuyên nghiệp.

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng là nghệ thuật và khoa học quản lý giao tiếp giữa một tổ chức và những công chúng quan trọng của tổ chức để xây dựng, quản lý và duy trì hình ảnh tích cực của tổ chức. Những ví dụ bao gồm:

  • Các tập đoàn sử dụng quan hệ công chúng tiếp thị để truyền tải thông tin về sản phẩm mà họ sản xuất hoặc dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng tiềm năng nhằm hỗ trợ nỗ lực bán hàng trực tiếp của họ. Thông thường, họ hỗ trợ bán hàng trong ngắn hạn và dài hạn, thiết lập và xây dựng thương hiệu của tập đoàn để có một thị trường mạnh mẽ và liên tục.
  • Các tập đoàn cũng sử dụng quan hệ công chúng như một phương tiện để tiếp cận các nhà lập pháp và các chính trị gia khác, tìm kiếm sự ưu đãi về thuế, quy định và các đối xử khác, và họ có thể sử dụng quan hệ công chúng để thể hiện mình là những nhà tuyển dụng khai sáng, hỗ trợ các chương trình tuyển dụng nhân lực.
  • Các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm trường học và trường đại học, bệnh viện cũng như các cơ quan dịch vụ xã hội và con người, sử dụng quan hệ công chúng để hỗ trợ các chương trình nâng cao nhận thức, chương trình gây quỹ, tuyển dụng nhân viên và để tăng cường sự bảo trợ cho các dịch vụ của họ.
  • Các chính trị gia sử dụng quan hệ công chúng để thu hút phiếu bầu và quyên góp tiền, và khi thành công tại hòm phiếu, để thúc đẩy và bảo vệ sự phục vụ của họ trong nhiệm kỳ, trước cuộc bầu cử tiếp theo hoặc khi kết thúc sự nghiệp, di sản của họ.

Xuất bản

Xuất bản là ngành liên quan đến việc sản xuất văn học hoặc thông tin - hoạt động cung cấp thông tin cho công chúng. Trong một số trường hợp, tác giả có thể là nhà xuất bản của chính họ.

Theo truyền thống, thuật ngữ này đề cập đến việc phân phối các tác phẩm in như sách  báo. Với sự ra đời của hệ thống thông tin kỹ thuật số và Internet, phạm vi xuất bản đã mở rộng bao gồm các trang web, blog và những thứ tương tự.

Là một doanh nghiệp, xuất bản bao gồm phát triển, tiếp thị, sản xuất  phân phối báo, tạp chí, sách, tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc, phần mềm, các tác phẩm khác liên quan đến thông tin.

Xuất bản cũng quan trọng như một khái niệm pháp lý; (1) là quá trình đưa ra thông báo chính thức cho thế giới về một ý định quan trọng, ví dụ, kết hôn hoặc phá sản, và; (2) như là điều kiện tiên quyết cần thiết để có thể tuyên bố phỉ báng; nghĩa là, cáo buộc phỉ báng phải được xuất bản mới được tính.

Xuất bản phần mềm

Nhà xuất bản phần mềm là một công ty xuất bản trong ngành phần mềm đứng giữa nhà phát triển và nhà phân phối. Trong một số công ty, hai hoặc cả ba vai trò này có thể được kết hợp (và thực sự, có thể nằm trong một người duy nhất, đặc biệt là trong trường hợp phần mềm chia sẻ).

Các nhà xuất bản phần mềm thường cấp phép phần mềm từ các nhà phát triển với các giới hạn cụ thể, chẳng hạn như giới hạn thời gian hoặc khu vực địa lý. Các điều khoản cấp phép khác nhau rất nhiều và thường là bí mật.

Các nhà phát triển có thể sử dụng nhà xuất bản để tiếp cận các thị trường lớn hơn hoặc nước ngoài, hoặc để tránh tập trung vào tiếp thị. Hoặc nhà xuất bản có thể sử dụng các nhà phát triển để tạo phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường mà nhà xuất bản đã xác định.

Nghề nghiệp dựa trên Internet

YouTuber là bất kỳ ai đã nổi tiếng từ việc tạo và quảng cáo video trên trang web chia sẻ video công khai YouTube. Nhiều người nổi tiếng trên YouTube đã tạo dựng sự nghiệp từ trang web của họ thông qua tài trợ, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ mạng.

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Truyền thông đại chúng

Video clip liên quan Ngành Truyền thông đại chúng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Truyền thông đại chúng

Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

20

7320105

Truyền thông đại chúng