Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường HBT

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về chỉ tiêu, ngành xét tuyển và các điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023, dự kiến như sau: