Ngành Xuất bản

Ngành Xuất bản là ngành đào tạo mang tính chuyên môn, theo CSDL của Hướng nghiệp Việt, ngành xuất bản chỉ được đào tạo tại Học viện báo chí - tuyên truyền và được phân ra các chuyên ngành chuyên sâu hơn 

Ngành Xuất bản
 • Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản
 • Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc tại các cơ quan xuất bản, in, phát hành sách báo, cơ quan báo chí truyền thông và văn hóa nghệ thuật; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực trên; đồng thời, có thể tiếp tục học ở trình độ sau đại học, hoặc một số chuyên ngành khác như: báo chí, phát hành xuất bản phẩm... 

 Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (74 đvht):

- Chính trị học đại cương

- Pháp luật đại cương

- Xây dựng Đảng

- Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Văn học Việt Nam (chuyên đề)

- Lôgic hình thức

- Lý luận văn học

- Mỹ học

- Phong cách học văn bản

- Tác phẩm báo chí

- Lịch sử văn minh thế giới

- .....

2. Khối kiến thức cơ sở ngành (21 đvht):

- Lý thuyết truyền thông

- Cơ sở lý luận xuất bản

- Lịch sử xuất bản sách

- Cơ sở ngôn ngữ học

- Tiếng Việt thực hành

- Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính

- Lao động và đạo đức biên tập viên

- .....

3. Khối kiến thức chuyên ngành (58 đvht):

- Tổ chức bản thảo

- Biên tập bản thảo

- Trình bày minh họa sách

- Biên tập ngôn ngữ văn bản

- Quản lý nhà nước về xuất bản

- Quản trị doanh nghiệp xuất bản

- Biên tập sách chính trị - pháp luật

- Biên tập sách tra cứu – chỉ dẫn

- Biên tập sách văn học

- Biên tập sách giáo dục

- Phát hành xuất bản phẩm

- Đại cương về công nghệ in

- Biên tập tạp chí

- Marketing xuất bản

-/-

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Xuất bản
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Xuất bản

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Xuất bản, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Xuất bản

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Xuất bản

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Xuất bản
 • Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản 801 48   Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn   Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
  Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 801M 2   Ngữ văn, Toán, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
  Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử 802 48   Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn   Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
  Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 802M 2   Ngữ văn, Toán, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc