Ngành Y sinh học thể dục thể thao

Đào tạo cử nhân ngành Y sinh học Thể dục thể thao (TDTT) có kiến thức lý luận chính trị, kiến thức khoa học cơ ản, y học cơ sở, kiến thức khoa học TDTT, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng th c hành thành thạo; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết các vấn đề thuộc khoa học phục h i chức năng vận động TDTT, inh ưỡng thể thao, phát triển hình thái thể chất, thể l c và chăm s c sức khỏe cộng đ ng; có ph m chất chính trị, tư tưởng tốt; có sức khỏe tốt; có ph m chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác; chân thành h p tác với đ ng nghiệp; có khả năng t học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm s c, tăng cường thể chất và bảo vệ sức khỏe cho người dân nói chung và vận động viên thể thao nói riêng.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Y sinh học thể dục thể thao

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Y sinh học thể dục thể thao

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Y sinh học thể dục thể thao

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Y sinh học thể dục thể thao

Trường đại học Thể Dục Thể Thao TP.HCM - TDS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Y sinh học thể dục thể thao77290011228Toán, sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Vật lí, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1
HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.