Sinh viên và những người bắt đầu theo ngành nghề lập trình web (WEB DEVELOPER) nên học gì

Sinh viên và những người bắt đầu theo ngành nghề lập trình web (WEB DEVELOPER) nên học gì

Nguyễn Dũng Vn

Bạn đã là sinh viên, hoặc bạn đang chuyển hướng sang lĩnh vực lập trình web nhưng còn đang khó khăn trong việc nên học những gì để thích ứng với ngành nghề. Hãy tham khảo chỉ dẫn được xây dựng và đóng góp bởi những người đang làm cùng ngành nghề trên thế giới.