Sinh viên và những người bắt đầu theo ngành nghề lập trình web (WEB DEVELOPER) nên học gì

Bạn đã là sinh viên, hoặc bạn đang chuyển hướng sang lĩnh vực lập trình web nhưng còn đang khó khăn trong việc nên học những gì để thích ứng với ngành nghề. Hãy tham khảo chỉ dẫn được xây dựng và đóng góp bởi những người đang làm cùng ngành nghề trên thế giới.

Sinh viên và những người bắt đầu theo ngành nghề lập trình web (WEB DEVELOPER) nên học gì

Tại trang github kamranahmedse với hơn 87.000 lượt theo dõi bài viết nên học gì để trở thành web developer, đã xây dựng lộ trình và các chuyên môn cần tham khảo. Mặc dù không thể hiện hết được các vấn đề chuyên môn, nhưng lại là bảng biểu rất cần thiết cho các bạn đang còn phân vân nên học môn gì. Và bảng chỉ dẫn cũng chỉ ra những môn học thiết yếu và xu hướng học tập chuyên môn chung của các bạn khác trên thế giới.

Carrer path Frontend

Với các bạn học sinh, bài viết này sẽ quá tầm các bạn, vì vậy bạn nên tham khảo trở lại bài viết giới thiệu về ngành công nghệ thông tin.

Hướng nghiệp Việt xin đăng tải nguyên gốc bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh, với lưu ý là bạn nên chú ý mạnh vào các điểm có tô màu vàng; các ô màu cam là các lựa chọn bổ sung.

Địa chỉ bài gốc trên github https://roadmap.sh/frontend https://github.com/kamranahmedse/developer-roadmap

#Các hướng đi: Front-end hay Back-end
Tại bảng này, chỉ ra rằng trong ngành nghề lập trình web bạn cần chọn 1 trong hai hướng chuyên môn cho bản thân. Hoặc Front-end hoặc Back-end. Với Back-end bạn có thể đi theo hướng chuyên môn sâu hơn là DevOps.
Dù theo hướng nào, thì bạn cũng phải tìm hiểu chuyên môn được chỉ dẫn trong các ô màu vàng.

 

Thầy Tiến Dũng/Hướng nghiệp Việt

Ngành nghề liên quan