Điểm chuẩn ngành Quản lý công

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Quản lý công

Điểm chuẩn 2021 - KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
37 7340403 Ngành Quản lý công A00; A01; D01; D07 25 TPHCM
Điểm chuẩn 2021 - KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
27 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 27.2
Điểm chuẩn 2021 - HNM - Đại học Thủ Đô Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
12 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 20.68 Thang điểm 40; TTNV = 3
Điểm chuẩn 2021 - HBT - Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
76 7340403 Quản lý công A16; C15; D01; R22 24.65
Điểm chuẩn 2021 - DTE - Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7340403 Quản lý công A00; A01; C01; D01 17.5