Thông tin tuyển sinh Kỹ thuật dầu khí

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật dầu khí

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bà Rịa - Vũng Tàu - tin 2022

Tên ngành chuẩn

Mã ngành chuẩn

Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 1

Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 2

Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 3

Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 4

Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 5

Tổ hợp môn xét tuyển1

Tổ hợp môn xét tuyển2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Kỹ thuật dầu khí

7520604

50

20

2

3

5

A00

A01

D07

D01

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
Kỹ thuật Địa chất;Kỹ thuật Dầu khí;(Nhóm ngành) 120 130   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh            
Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) 220 50   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh            
2