Thông tin tuyển sinh Kỹ thuật vật liệu

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7520309

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

Stt

Ngành/ Chuyên ngành


tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển thi THPT

Chỉ tiêu (dự kiến)

 

14

Ngành Kỹ thuật vật liệu (*)

7520309

A00, B00, D07

50

 

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bà Rịa - Vũng Tàu -

TT

Mã ngành

Tên ngành

 

 

 

 

1

7520309

Kỹ thuật vật liệu

A00

A01

C01

D07

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên -
STT Ngành Mã ngành Khối tuyển
17

Kỹ thuật vật liệu

( Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu )

7520309 A00 ; A01 ; D01 ; D07
3