Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) DTK

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DTK

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Là học sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; đáp ứng các qui định về sức khỏe và các điều kiện dự tuyển khác theo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Nhà trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành: Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
722020130Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật máy tính
Chuyên ngành: Tin học công nghiệp
748010650Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Công nghệ chế tạo máy
Chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt
751020250Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Chuyên ngành: Công nghệ ô tô
7510205150Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện
7510301100Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Quản lý công nghiệp
Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp
751060140Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kinh tế công nghiệp
Gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp
751060440Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật cơ khí
Gồm các chuyên ngành:Cơ khí chế tạo máy; Robot và máy tự động; CAD/CAM-CNC
7520103350Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật cơ điện tử
Chuyên ngành: Cơ điện tử
7520114280Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật cơ khí động lực
Chuyên ngành: Cơ khí ô tô; điện – cơ điện tử ô tô
752011655Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật điện
Gồm các Chuyên ngành: Hệ thống điện; Thiết bị điện; Kỹ thuật điện
7520201240Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Điện tử viễn thông
7520207100Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Gồm các chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển
7520216350Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật xây dựng
Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
758020150Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật Cơ khí (chương trình tiên tiến)
Chương trình nhập khẩu từ Mỹ - giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh
790521870Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên tiến)
Chương trình nhập khẩu từ Mỹ - giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh
790522870Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán

Nguồn tin THAM CHIẾU