Thông tin tuyển sinh Lưu trữ học

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Lưu trữ học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Lưu trữ học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7320303 77 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Lưu trữ học
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
7320303HCM 28 12 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Lưu trữ học73203035228Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Lưu trữ họcQHX09555
Toán, Vật lí, Hóa họcLưu trữ họcA00
Ngữ văn, Lịch sử, Địa líLưu trữ họcC00
Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhLưu trữ họcD01
Ngữ văn, Toán, Tiếng PhápLưu trữ họcD03
Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungLưu trữ họcD04
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhLưu trữ họcD78
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng PhápLưu trữ họcD82
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungLưu trữ họcD83
3