Thông tin tuyển sinh ngành Âm nhạc học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Âm nhạc học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2022
Âm nhạc học 7210201                      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Âm nhạc học
Lưu ý: Trường chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức.
7210201 15 15 Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2 Năng khiếu 2              
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Âm nhạc học 7210201 0 10                  
3