Thông tin tuyển sinh ngành Khí tượng và khí hậu học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Khí tượng và khí hậu học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Đồng Nai -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

STT

Ngành

Mã ngành |

Tổ hợp xét tuyến

Chỉ tiêu

8

Khí tượng và khí hậu học

7440222

A00 ; A01 ; B00 ; D01

40

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Khí tượng và khí hậu học QHT16 40   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
3