Thông tin tuyển sinh ngành Khí tượng và khí hậu học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Khí tượng và khí hậu học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Khí tượng và khí hậu học QHT16 40   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Khí tượng và khí hậu học
Khí tượng và khí hậu học - Trụ sở chính tại Hà Nội
7440221 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Đồng Nai - tin 2022

NGÀNH XÉT TUYỂN

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU 2022

PT1

CHỈ TIÊU 2022

PT2

CHỈ TIÊU 2022

PT3

Khí tượng và khí hậu học

CN Khí tượng khí hậu

CN Công nghệ Kỹ thuật Khí tượng Thủy văn

7440221

A00, A01

B00, D01

20

27

2

3