Thông tin tuyển sinh ngành Kiến trúc nội thất

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kiến trúc nội thất

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Vĩnh Long - tin 2022

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

- Kiến trúc Nội thất (Kiến trúc sư)

7580101-3

V00,V01

V02,V03

 
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc nội thất) 7580101_01 50   Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật Năng khiếu 1 Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật Năng khiếu 1          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành/Chuyên ngành 

Mã  

ngành

Chỉ 

tiêu

Tổ hợp xét  tuyển

Kiến trúc

-Kiến trúc nội thất

7580101 

40 

A00, C02,  C04, A07 

3