Thông tin tuyển sinh Quy hoạch vùng và đô thị

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 80105

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương - tin 2019
Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 33 17 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn   Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật   Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 50   Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật Năng khiếu 1 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật Năng khiếu 1 Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật Năng khiếu 1      
Quy hoạch vùng và đô thị (chuyên ngành: Quy hoạch - Kiến trúc) 7580105_01 50   Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật Năng khiếu 1 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật Năng khiếu 1 Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật Năng khiếu 1      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Cần Thơ,Lâm Đồng - tin 2022

Ngành

Tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Mã ngành  

đăng ký xét  tuyển

Tổ hợp xét tuyển  

vào các ngành

Chỉ  

tiêu  

năm  

2022

Quy hoạch vùng và  đô thị 

7580105

Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật  (V00)

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật (V01)

Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật (V02)

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

70

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Tên ngành /chuyên ngành 

Mã ngành/chuyên  ngành 

Quy hoạch vùng và đô thị 

7580105

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Quy hoạch vùng và đô thị758010550Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuậtToán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuậtToán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Quy hoạch vùng và đô thị
Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị; Thiết kế kiến trúc cảnh quan
75801051218Toán, Vật lí, Tiếng AnhVẽ MT, Toán, Vật lýVẽ MT, Toán, Ngữ vănVẽ MT, Toán, Tiếng Anh
6