Thông tin tuyển sinh Sư phạm Tiếng Pháp

Danh sách liệt kê các trường có tuyển sinh Sư phạm Tiếng Pháp. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Tiếng Pháp

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2022

Chương trình đào tạo đại trà

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(chỉ xét tuyển theo phương thức 1, 2 và 4)
Mã tổ hợp xét tuyển

Sư phạm Tiếng Pháp

7140233

60

D01, D03, D14, D64

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

đào tạo giáo viên

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu PT1

SP Tiếng Pháp

7140233D

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ*2 (D01,D02,D03)

30

SP Tiếng Pháp

7140233C

Ngữ văn, Ngoại ngữ*2, Địa lý (D15,D42,D44)

9

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Sư phạm Tiếng Pháp714023320Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng PhápTiếng PhápNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng PhápTiếng Pháp
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Sư phạm Tiếng Pháp714023320Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng PhápTiếng PhápNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
4