Thông tin trường đã được xác thực

HLU - Trường đại học Hạ Long

Địa chỉ: * Cơ sở 1: 258, Bạch Đằng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3850304; Fax: 033.3852174
* Cơ sở 2: 58, Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Website chính: daihochalong.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 033.3825301; Fax: 033.3623775