Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - NHH NHP

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Mã trường NHH NHP

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng

NHH

300

Tài chính Ngân hàng

C340201

160

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Kế toán

C340301

140

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên

NHP

100

Tài chính Ngân hàng

C340201

50

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Kế toán

C340301

50

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

 

1. Tại Hà Nội (MÃ TRƯỜNG: NHH):

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

2. Tại Phú Yên (MÃ TRƯỜNG: NHP):

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

 

3. Ghi chú: Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ cao đẳng để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 5,5 điểm trở lên.