Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị(*) - DCQ

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DCQ

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Trên toàn quốc

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển riêng.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh7220201921Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng AnhNgữ văn, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Nga7220202921Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng AnhNgữ văn, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Quản lý nhà nước73102053070Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh73401013070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Bất động sản73401161535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng73402013070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Kế toán73403013070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Luật kinh tế73801073070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật phần mềm74801033070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin74802013070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205921Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng75106051535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành78101031535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU