Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học thông tin liên lạc (trường sĩ quan thông tin) (hệ Quân sự) TTH

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TTH

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
2.1.1. Đào tạo sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Thông tin: Tuyển thí sinh nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ) đủ tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng.
+ Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ từ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh);
+ Các đối tượng trên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển, đơn vị tổ chức sơ tuyển, lập hồ sơ sơ tuyển, trường hợp đủ tiêu chuẩn, gửi đến các trường và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng theo đúng quy trình và bảo đảm đủ quân số thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu.
2.1.2. Điều kiện sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển hệ Quân sự
a) Tiêu chuẩn về chính trị đạo đức:
- Tự nguyện:
+ Thí sinh tự nguyện đăng ký dự tuyển vào Trường sĩ quan Thông tin;
+ Khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng.
- Chính trị, đạo đức:
+ Lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, đủ điều kiện để có thể kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng, không vi phạm các điểm nêu trong Điều 2 Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị khoá X (sau đây viết gọn lại là Quy định số 57-QĐ/TW) và Hướng dẫn số 11/HD-BTCTW ngày 24/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và “Một số điểm trong công tác quản lý cán bộ”của Quân đội;
+ Phẩm chất đạo đức tốt, là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
+ Trường hợp là quân nhân phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ;
+ Trên cơ thể không có hình xăm mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm.
b) Tiêu chuẩn về độ tuổi (tính đến năm dự tuyển)
- Thanh niên ngoài Quân đội: Từ 17 đến 21 tuổi;
- Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ: Từ 18 đến 23 tuổi;
c) Tiêu chuẩn về sức khỏe
Tuyển chọn thí sinh đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt (trừ tật khúc xạ cận thị có quy định riêng), tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, vòng ngực.
- Thể lực: Thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên.
- Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.
Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào trường: Được tuyển thí sinh có thể lực đạt Điểm 1 và Điểm 2, nhưng thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên.
Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người được Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đưa vào Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2020 (gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, Phù Lá) dự tuyển vào trường: Được lấy chiều cao từ 1,60 m trở lên.
d) Hồ sơ đăng ký sơ tuyển
Sử dụng 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển đại học do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng in, phát hành thống nhất trong toàn quốc, gồm:
- 03 phiếu đăng ký sơ tuyển;
- 01 phiếu khám sức khỏe;
- 01 bản thẩm tra, xác minh chính trị;
- 01 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên đối với những thí sinh thuộc diện ưu tiên (nếu có);
- 04 ảnh chân dung (4x6) kiểu chứng minh nhân dân, trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển.
e) Đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1
- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện.
- Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn.
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 vào trường trong Quân đội.
Thí sinh đăng ký sơ tuyển từ ngày 01 tháng 3 đến trước ngày 25 tháng 4 hằng năm.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Xét tuyển, tuyển sinh trên cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Tuyển sinh đào tạo sĩ quan Chỉ huy – Tham mưu Thông tin: Tuyển sinh theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Chỉ huy tham mưu thông tin7860221385Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToán

Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia.

Tiêu chí xét tuyển.        

+ Tham gia và tốt nghiệp THPT trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Đạt điểm tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các môn trong tổ hợp môn xét tuyển;

Trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học Quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm đăng ký xét tuyển để lấy kết quả xét tuyển đại học, các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn để xét tuyển vào trường mà thí sinh đã đăng ký.

Đăng ký xét tuyển: Mã trường TTH; mã số ngành 7860221; tổ hợp xét tuyển A00; A01.

- Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí đăng ký xét tuyển. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của trường.

- Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký xét tuyển và đăng ký dự thi. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

- Đối với xét tuyển đợt 1: Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo đại học quân sự tại Trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội.

Xét tuyển đợt 1

- Sau khi kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển, Trường tham khảo thông tin trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị phương án tuyển sinh phù hợp.

- Sau khi hết thời hạn thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, Trường khai thác thông tin (của trường và của các trường khác có liên quan) trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để dự kiến điểm trúng tuyển, dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường.

        - Trên cơ sở kết quả đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo, Trường đề xuất điểm tuyển nguyện vọng 1.

        Xét tuyển bổ sung

        - Trường xét tuyển nguyện vọng 1 còn thiếu chỉ tiêu, hoặc khi thí sinh đến nhập học không đủ và đến nhập học nhưng không đủ tiêu chuẩn nhập học, phải loại ra, số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao, thì được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu; quy trình xét tuyển thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải bảo đảm tỷ lệ vùng, miền.

        - Việc xét tuyển các nguyện vọng bổ sung vào các trường đại học quân sự: Chỉ xét tuyển những thí sinh đăng ký dự tuyển vào đại học hệ quân sự trong các trường Quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1, đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường đại học quân sự khác, đã tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển), có đủ điều kiện về sức khỏe, vùng tuyển và tổ hợp môn xét tuyển của trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung và chỉ được xét tuyển khi trường đó còn chỉ tiêu tuyển sinh.

- Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo chỉ tiêu, các trường tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển, tổng hợp báo cáo theo quy trình, khi có quyết định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng mới triệu tập thí sinh nhập học.

- Xét tuyển bổ sung có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần.

Quy định xét tuyển

Căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh, gồm tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được cộng điểm đến hai chữ số thập phân và điểm ưu tiên; Trường xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1:

- Căn cứ vào điểm thi môn Toán  thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau:

- Căn cứ vào điểm thi môn Vậy lý thì thí sinh có điểm thi môn Vậy lý cao hơn sẽ trúng tuyển;

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau:

Căn cứ vào điểm thi môn Hóa học hoặc môn Tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn Hóa học hoặc môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển;

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo hoặc báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng không tuyển số chỉ tiêu còn thiếu.

         Thời gian Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nhận hồ sơ xét tuyển trực tuyến; trực tiếp tại trường; chuyển phát qua đường bưu điện.

        Trường chỉ nhận hồ sơ đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Đối với hệ quân sự thí sinh phải đủ tiêu chuẩn qua sơ tuyển tuyển sinh quân sự.

2.8.1. Đối tượng được xét tuyển thẳng

- Đối tượng 1: Thí sinh thuộc một trong các đối tượng được quy định tại Điểm a, Điểm c, Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng 2: Thí sinh thuộc một trong các đối tượng được được quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8.2. Đối tượng được ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8.3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh và ưu tiên xét tuyển

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

- Xét tuyển thẳng ngành Chỉ huy tham mưu Thông tin: 19 thí sinh trong đó:

+ Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 12

+ Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 07

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo 2 miền Nam - Bắc do Bộ Quốc phòng giao năm 2018.

- Môn đoạt giải được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Môn Toán.

2.8.4. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển thẳng ngành Chỉ huy tham mưu Thông tin: 11 thí sinh trong đó:

+ Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 07

+ Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 04

 Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo 2 miền Nam - Bắc do Bộ Quốc phòng giao năm 2018.

2.8.5. Tổ chức xét tuyển

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học theo quy định tại Điều 14, 15, 16 Thông tư số 17 và Thông tư số 42 của Bộ Quốc phòng.

          Thí sinh chỉ được đăng ký sơ tuyển vào một trường trong Quân đội và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đúng trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

- Nộp thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng, được Trường thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển.

- Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thuộc diện quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu quy định, Trường tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi: Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển; trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự thí sinh đạt giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu.

+ Thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, Trường căn cứ vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia của thí sinh để xét tuyển; những thí sinh có điểm thi theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển vào Trường đạt điểm tuyển theo từng đối tượng (miền Nam, miền Bắc) của Trường trở lên được trúng tuyển như thí sinh dự thi đăng ký xét tuyển theo các nguyện vọng vào trường; những thí sinh có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên đến cận điểm tuyển, thì xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi và điểm ưu tiên theo tổ hợp các môn xét tuyển vào Trường từ cao trở xuống đến hết chỉ tiêu;

+ Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, Trường xét theo các tiêu chí phụ như sau:

* Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

* Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải để đăng ký xét tuyển trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

- Đối với xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh

+ Tiêu chuẩn:

* Về học lực, thí sinh đạt các tiêu chuẩn:

Kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn học theo 1 trong các tổ hợp các môn xét tuyển của trường đăng ký xét tuyển thẳng phải đạt khá trở lên; 

Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên; thí sinh dự Kỳ thi THPT quốc gia năm từ 2015 đến năm 2018, điểm thi các bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT tại Kỳ thi THPT quốc gia đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

* Về hành kiểm (rèn luyện): Xếp loại hành kiểm các năm học THPT của thí sinh phải đạt Khá trở lên.

+ Tổ chức xét tuyển:

Tổng điểm của thí sinh để xét tuyển như sau: Lấy tổng cộng điểm trung bình chung từng năm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển vào Trường năm 2018 trong 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12), cộng với điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển; xét tuyển theo phương thức lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu quy định.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, Trường xét theo tiêu chí phụ như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có điểm tổng kết của năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

2.8.6. Đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Thí sinh phải có 02 loại hồ sơ: 01 bộ hồ sơ sơ tuyển do Bộ Quốc phòng phát hành và 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.

- Hồ sơ sơ tuyển:

Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS các đơn vị quận, huyện, thị (viết tắt là cấp huyện) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 20/5/2018.

Thí sinh không qua sơ tuyển, không có hồ sơ sơ tuyển tại Trường, không được tham gia xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường.

- Đăng ký xét tuyển thẳng:

Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng nộp về Sở Giáo dục & Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nộp 01 bản sao hợp lệ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban TSQS cấp huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển) trước ngày 20/5/2018; Sở Giáo dục & Đào tạo thẩm định gửi hồ sơ thí sinh đủ tiêu chuẩn về trường thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trước ngày 01/6/2018.

+ Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:

* Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo quy định của Bộ Giáo dục&Đào tạo);

* Bản sao hợp lệ: Chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

* Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

+ Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh gồm:

* Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo quy định của Bộ Giáo dục &Đào tạo);

* Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

* Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

* Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

- Đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo);

+ Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về Trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại Khoản 3, Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.

- Lệ phí sơ tuyển: 50.000đ/thí sinh, nộp về Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện khi làm hồ sơ sơ tuyển.

- Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tài chính năm 2018.

Đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin hệ Quân sự: Không đóng học phí

Nguồn tin THAM CHIẾU