Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Hoa Sen- DTH

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Hiện tại các thông báo tuyển sinh chính thức năm 2020 từ Bộ Giáo Dục chưa có. Một số trường đã có dự thảo tuyển sinh 2020 (chưa chính thức, xem tham khảo) được cập nhật tại mục Đào tạo & Tuyển sinh

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DTH

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Trường tuyển sinh đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; đối với người khuyết tật được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận, Hiệu trưởng trường sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
Tùy theo phương thức tuyển sinh của Trường, thí sinh sẽ có thêm yêu cầu về điều kiện tuyển sinh phù hợp cho từng phương thức.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Trường tổ chức tuyển sinh trong phạm vi cả nước, không giới hạn độ tuổi và năm tốt nghiệp của thí sinh tham gia tuyển sinh vào Trường.

2.3. Phương thức tuyển sinh:

Ghi chú:
Năm 2019, Trường tổ chức tuyển sinh bằng cách xét tuyển đối với tất cả các ngành, bậc đại học hệ chính quy theo các phương thức tuyển sinh như sau:
2.3.1. Phương thức 1: Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
2.3.2. Phương thức 2: Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) Trung học phổ thông.
2.3.3. Phương thức 3: Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn.
2.3.4. Phương thức 4: Xét tuyển trên các điều kiện theo yêu cầu của Trường.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Tài chính – Ngân hàng7340201
Ngôn ngữ Anh7220201
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202
Quản trị văn phòng7340406
Thiết kế đồ họa7210403
Hệ thống thông tin quản lý7340405
Quản lý tài nguyên và môi trường7850101
Công nghệ thông tin7480201
Công nghệ thực phẩm7540101
Kỹ thuật phần mềm7480103
Quản trị nhân lực7340404
Thiết kế thời trang7210404
Quản trị công nghệ truyền thông7340410
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605
Tâm lý học7310401
Kinh doanh quốc tế7340120
Quản trị khách sạn7810201
Quản trị kinh doanh7340101
Marketing7340115
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu7480102
Kế toán7340301
Thiết kế nội thất7580108
Thiết kế đồ họa72104035436
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202
Quản trị kinh doanh7340101
Thiết kế đồ họa7210403
Công nghệ thông tin7480201
Tài chính – Ngân hàng7340201
Kế toán7340301
Hệ thống thông tin quản lý7340405
Quản trị khách sạn7810201
Quản trị công nghệ truyền thông7340410
Công nghệ thực phẩm7540101
Kinh doanh quốc tế7340120
Thiết kế thời trang72104043624
Marketing7340115
Quản trị nhân lực7340404
Ngôn ngữ Anh7220201
Quản trị văn phòng7340406
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605
Thiết kế thời trang7210404
Thiết kế nội thất7580108
Kỹ thuật phần mềm7480103
Quản lý tài nguyên và môi trường7850101
Tâm lý học7310401
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu7480102
Quản trị kinh doanh7340101
Quản lý tài nguyên và môi trường7850101
Hệ thống thông tin quản lý7340405
Kỹ thuật phần mềm7480103
Tài chính – Ngân hàng7340201
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu7480102
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605
Thiết kế nội thất7580108
Marketing7340115
Quản trị công nghệ truyền thông7340410
Tâm lý học7310401
Công nghệ thông tin7480201
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103
Kinh doanh quốc tế7340120
Quản trị khách sạn7810201
Thiết kế thời trang7210404
Ngôn ngữ Anh7220201
Quản trị văn phòng7340406
Thiết kế đồ họa7210403
Kế toán7340301
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202
Công nghệ thực phẩm7540101
Quản trị nhân lực7340404
Ngôn ngữ Anh722020112080
Thiết kế đồ họa7210403
Marketing7340115
Quản lý tài nguyên và môi trường7850101
Hệ thống thông tin quản lý7340405
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202
Quản trị kinh doanh7340101
Quản trị văn phòng7340406
Kế toán7340301
Thiết kế thời trang7210404
Kinh doanh quốc tế7340120
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu7480102
Ngôn ngữ Anh7220201
Kỹ thuật phần mềm7480103
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605
Công nghệ thông tin7480201
Quản trị nhân lực7340404
Quản trị công nghệ truyền thông7340410
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103
Tài chính – Ngân hàng7340201
Tâm lý học73104013020
Công nghệ thực phẩm7540101
Quản trị khách sạn7810201
Tâm lý học7310401
Thiết kế nội thất7580108
Quản trị khách sạn7810201
Quản trị nhân lực7340404
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu7480102
Kế toán7340301
Kỹ thuật phần mềm7480103
Hệ thống thông tin quản lý7340405
Marketing7340115
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103
Quản trị văn phòng7340406
Quản trị kinh doanh7340101
Kinh doanh quốc tế7340120
Tài chính – Ngân hàng7340201
Quản trị công nghệ truyền thông7340410
Công nghệ thông tin7480201
Quản trị kinh doanh734010112080
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605
Marketing734011512382
Kinh doanh quốc tế734012012080
Tài chính – Ngân hàng73402014228
Kế toán73403017248
Quản trị nhân lực73404046040
Hệ thống thông tin quản lý73404051812
Quản trị văn phòng73404061812
Quản trị công nghệ truyền thông73404106040
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu74801023624
Kỹ thuật phần mềm74801036040
Công nghệ thông tin748020112080
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng75106053020
Công nghệ thực phẩm75401013624
Thiết kế nội thất75801083020
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành781010310268
Quản trị khách sạn781020112080
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống78102029060
Quản lý tài nguyên và môi trường78501011812

Nguồn tin THAM CHIẾU

DTH - trường đại học Hoa Sen (*)

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM

Website chính: www.hoasen.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 19001278 – số nội bộ 11400 (Bộ phận Tư vấn tuyển sinh)
Số 2 Tản Viên, P. 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 35 471 172 – số
nội bộ 152 (Phòng Đào tạo)

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DTH - trường đại học Hoa Sen (*)