Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*) DSG

Đã có Dự thảo dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2021

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021 DSG - Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*)

_

Nguồn tham chiếu: http://stu.edu.vn/vi/268/thong-tin-tuyen-sinh-stu.html

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DSG

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
(1) Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được xét tuyển/thi tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn:
+ Đã tốt nghiệp THPT, theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề, hoặc tương đương. Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT;
+ Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
+ Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được xét tuyển/thi tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.
(2) Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được xét tuyển/thi tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn:
+ Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự;
+ Đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;
+ Bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ hai năm (tính từ năm bị tước quyền dự thi đến năm 2019, hoặc tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi);
+ Học sinh, sinh viên chưa được Hiệu trưởng cho phép dự thi;
+ Cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong phạm vi cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Nhà trường tổ chức xét tuyển, không thi tuyển
(1) Phương thức sử dụng KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 để xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do nhà trường quy định.
+ Xét theo tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của 03 bài thi, hoặc môn thi thành phần theo tổ hợp xét tuyển.
(2) Phương thức sử dụng HỌC BẠ LỚP 12 THPT để xét tuyển.
+ Xét theo tổng điểm trung bình cuối năm lớp 12 THPT của 03 môn theo tổ hợp xét tuyển

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Thiết kế công nghiệp72104025050
Kỹ thuật xây dựng7580201
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Thiết kế công nghiệp7210402
Công nghệ thông tin7480201
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ thực phẩm7540101
Quản trị kinh doanh7340101350350
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Công nghệ thông tin7480201
Công nghệ thực phẩm7540101
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Quản trị kinh doanh7340101
Kỹ thuật xây dựng7580201
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Thiết kế công nghiệp7210402
Thiết kế công nghiệp7210402
Kỹ thuật xây dựng7580201
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ thông tin7480201200200
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Công nghệ thực phẩm7540101
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Công nghệ thông tin7480201
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Kỹ thuật xây dựng7580201
Thiết kế công nghiệp7210402
Công nghệ thông tin7480201
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ thực phẩm7540101
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử75102037575
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử75103015050
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Công nghệ thông tin7480201
Thiết kế công nghiệp7210402
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Công nghệ thực phẩm7540101
Kỹ thuật xây dựng7580201
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ thực phẩm7540101
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông75103025050
Công nghệ thông tin7480201
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Thiết kế công nghiệp7210402
Kỹ thuật xây dựng7580201
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Thiết kế công nghiệp7210402
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Công nghệ thực phẩm7540101175175
Kỹ thuật xây dựng7580201
Công nghệ thực phẩm7540101
Công nghệ thông tin7480201
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Công nghệ thông tin7480201
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Thiết kế công nghiệp7210402
Công nghệ thực phẩm7540101
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Kỹ thuật xây dựng7580201150150
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Kỹ thuật xây dựng7580201
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Thiết kế công nghiệp7210402
Quản trị kinh doanh7340101
Kỹ thuật xây dựng7580201
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Công nghệ thông tin7480201
Công nghệ thực phẩm7540101
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ thông tin7480201
Thiết kế công nghiệp7210402
Công nghệ thực phẩm7540101
Kỹ thuật xây dựng7580201
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Thiết kế công nghiệp7210402
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ thực phẩm7540101
Công nghệ thông tin7480201
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Kỹ thuật xây dựng7580201
Công nghệ thông tin7480201
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Kỹ thuật xây dựng7580201
Thiết kế công nghiệp7210402
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ thực phẩm7540101
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Công nghệ thông tin7480201
Thiết kế công nghiệp7210402
Kỹ thuật xây dựng7580201
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Công nghệ thông tin7480201
Thiết kế công nghiệp7210402
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Kỹ thuật xây dựng7580201
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Kỹ thuật xây dựng7580201
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Thiết kế công nghiệp7210402
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Kỹ thuật xây dựng7580201
Thiết kế công nghiệp7210402
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Quản trị kinh doanh7340101
Kỹ thuật xây dựng7580201
Thiết kế công nghiệp7210402
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Thiết kế công nghiệp7210402
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203
Thiết kế công nghiệp7210402
Quản trị kinh doanh7340101
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.stu.edu.vn/vi/268/thong-bao-chung.html