Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN - CSH

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CSH

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15 (trừ tiêu chuẩn sức khỏe), trong đó cụ thể hóa một số điều kiện, tiêu chuẩn sau:
- Quy định về đối tượng, độ tuổi:
+ Đối với cán bộ, chiến sỹ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi).
+ Đối với học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).
+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND có thời gian phục vụ từ đủ 24 tháng trở lên (tính đến tháng dự tuyển), không quy định độ tuổi.
- Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND xuất ngũ đợt 1/2018, đợt 2/2018, đợt 1/2019 được dự tuyển nếu đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định (tiêu chuẩn sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị, học lực, quá trình rèn luyện trong thời gian tại ngũ).
- Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh đại học Công an nhân dân nhưng đủ tiêu chuẩn xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp được làm hồ sơ đăng ký xét tuyển Học viện CSND để làm căn cứ xét tuyển trung cấp hệ chính quy và xét chuyên nghiệp.
- Tiêu chuẩn về học lực: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, các năm học THPT (lớp 10, 11, 12) đạt trung bình trở lên (áp dụng với tất cả thí sinh trừ cán bộ Công an trong biên chế).
+ Các môn học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào Học viện CSND đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT, ví dụ: thí sinh dự tuyển tổ hợp A01 thì điểm tổng kết năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của môn Toán, môn Lý, môn Anh phải đạt từ 7.0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là tiếng Pháp đạt từ 7.0 trở lên trong từng năm và hai môn còn lại thuộc tổ hợp đủ điều kiện thì vẫn được dự tuyển (Lưu ý: thí sinh phải đăng ký tổ hợp xét tuyển vào Học viện CSND là D01- Toán, Văn, tiếng Anh, A01- Toán, Lý, tiếng Anh).
+ Riêng chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ: trung bình cộng điểm tổng kết 03 môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển trong từng năm đạt 7.0 trở lên, ví dụ: thí sinh dự tuyển tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử), điểm năm lớp 10, môn Toán đạt 6.5; môn Văn đạt 7.0; môn Sử đạt 7.5, trung bình cộng 3 môn dự tuyển năm lớp 10 đạt 7.0, lớp 11, lớp 12 tương tự như thế thì đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.
+ Thí sinh dự tuyển tổ hợp B00 (xét tuyển gửi đào tạo Bác sĩ đa khoa), ngoài điều kiện trên, học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.
+ Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt sơ tuyển hay không. Không sơ tuyển học sinh lưu ban trong các năm học THPT và tương đương.
- Tiêu chuẩn về đạo đức và chính trị: thực hiện theo Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng BCA quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND, hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của Cục Tổ chức cán bộ. Trong những năm học trung học phổ thông đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên; Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên. Chỉ những thí sinh đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị mới được nhập học vào Học viện CSND. Không giải quyết nhập học đối với các thí sinh vi phạm cam đoan trong lý lịch tự khai.
- Tiêu chuẩn sức khỏe: Thực hiện theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Hướng dẫn số 3026/H41-H50 ngày 20/10/2017 của Tổng cục IV, riêng chỉ số BMI phải đạt từ 17.9 (đối với nam), 18.02 (đối với nữ) đến dưới 30 (đối với cả nam và nữ). Học viện CSND không xét tuyển đối với các thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút viêm gan B (phân loại sức khỏe đạt loại 3).
- Việc tuyển học sinh nữ vào Học viện CSND được thực hiện theo chỉ tiêu riêng, với tỷ lệ 10% tổng chỉ tiêu của Học viện CSND; không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển, ĐKXT.
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiế

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh phạm vi toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
- Sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với kết quả học bạ trung học phổ thông.
Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi THPT Quốc gia và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Công thức tính như sau:
ĐXT= ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)*3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:
+ ĐXT: điểm xét tuyển
+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND
+ L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12
+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT
+ ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Nghiệp vụ cảnh sát7860100675Toán, Vật lí, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Sinh họcSinh họcNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU