Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - HTC

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường HTC

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
2.1.1. Những đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT
Những thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
2.1.2. Những đối tượng xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT
Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm đạt loại tốt, đã tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành và thuộc các đối tượng sau:
2.1.2.1. Thí sinh được đăng ký tất cả các ngành của Học viện nếu thuộc một trong những đối tượng sau:
(1) Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
(2) Học lực giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.
(Những thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2019 phải kèm theo một trong các điều kiện sau:
- Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
- Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.)
(3) Học lực giỏi 2 năm trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
- Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
2.1.2.2. Thí sinh được đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh hoặc ngành Kinh tế của Học viện nếu thuộc một trong những đối tượng sau:
(4) Học lực giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
- Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
- Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
(5) Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW trở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.
2.1.3. Những đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
(1) Những thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
(2) Những thí sinh đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ năm 2019 theo quy định riêng của Bộ GD&ĐT (nếu có).


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Học viện tổ chức tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
2.3.1. Phương thức tuyển sinh:
Học viện tổ chức xét tuyển 03 phương thức:
(1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT;
(2) Xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT;
(3) Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.
2.3.2. Nguyên tắc xét tuyển và thứ tự ưu tiên xét tuyển
2.3.2.1. Nguyên tắc xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT:
- Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế: theo nguyên tắc xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành phù hợp (xem phụ lục 01).
- Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT sẽ được ưu tiên xét tuyển theo nguyên tắc:
+ Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành phù hợp.
+ Ưu tiên cộng điểm thưởng vào điểm xét tuyển của thí sinh căn cứ theo giải thí sinh đạt được, theo đó giải nhất được ưu tiên cộng thêm 2 điểm, giải nhì ưu tiên cộng 1,5 điểm, giải ba ưu tiên cộng 1 điểm và giải khuyến khích ưu tiên cộng 0,5 điểm. Học viện sẽ thông báo công khai danh sách thí sinh được cộng điểm trước khi công bố điểm chuẩn.
- Xét tuyển thí sinh diện nghị quyết 30a/2008/NQ-CP theo nguyên tắc xét điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển dẫn đến vượt chỉ tiêu thì Học viện sẽ xem xét các tiêu chí khác để xét tuyển. Điểm xét tuyển là điểm bình quân của ba điểm tổng kết 3 năm học THPT, có tính đến kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Sau khi nhập học, những thí sinh xét tuyển phải học bổ sung kiến thức 1 năm (theo chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc quy định) trước khi vào học chính thức.
2.3.2.2. Thứ tự ưu tiên, cách tính điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT.
a) Thứ tự ưu tiên xét tuyển
Thứ tự ưu tiên 1: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
Thứ tự ưu tiên 2: Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW đạt học lực giỏi 2 năm trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
- Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
Thứ tự ưu tiên 3: Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW được đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh hoặc ngành Kinh tế của Học viện nếu đủ 1 trong các điều kiện sau:
- Học lực giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
+ Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
+ Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW trở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.
Thứ tự ưu tiên 4: Thí sinh học trường THPT trên toàn quốc đạt học lực giỏi 2 năm trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
- Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
Thứ tự ưu tiên 5: Thí sinh học trường THPT trên toàn quốc được đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh hoặc ngành Kinh tế của Học viện nếu đủ 1 trong các điều kiện sau:
- Học lực giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
+ Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
+ Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW trở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.
Thứ tự ưu tiên 6: Thí sinh trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT chuyên/năng khiếu cấp cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW đạt học lực giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0 (thí sinh học các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn được ưu tiên xét tuyển trước các lớp khác).
Thứ tự ưu tiên 7: Thí sinh học trường THPT trên toàn quốc đạt học lực giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.
b. Cách tính điểm xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT:
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có)
- Điểm môn 1 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn 1
- Điểm môn 2 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn 2
- Điểm môn 3 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn 3
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình, ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành).


c) Nguyên tắc
- Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên 1 đến ưu tiên 7, trong cùng một mức thứ tự ưu tiên, xét từ cao xuống thấp dựa vào điểm xét tuyển cho đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.
- Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.
2.3.2.3. Nguyên tắc xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
a) Nguyên tắc xét tuyển
- Đã tốt nghiệp THPT; có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.
- Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
- Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành của Học viện, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét tuyển theo tiêu chí phụ của Học viện thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
- Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.
Kết thúc xét tuyển đợt 1, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tuyển đợt bổ sung (đợt 2, 3...) theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các đợt bổ sung không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1 vào Học viện.
- Tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm 2019, xét tuyển một trong các phương án tổ hợp sau:
o Toán, Vật lí, Hóa học
o Toán, Vật lí, Tiếng Anh
o Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh
- Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn Anh văn nhân hệ số 2).
b) Tiêu chí xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Tiêu chí xét tuyển chính: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên; xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ sau:
- Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
- Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
Trường hợp chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện quyết định tuyển đợt kế tiếp.
c) Nguyên tắc xét tuyển hệ đại học chính quy khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ năm 2019: theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh7220201100100Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Kinh tế7310101120120Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh7340101120120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng7340201700700Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Tài chính - Ngân hàng7340201D300300Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán7340301500500Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Kế toán7340301D200200Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Hệ thống thông tin quản lý73404056060Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU