Các ngành Hệ đại học chính quy Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) QSK

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường QSK

 

CÁC NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

  •  

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://tuyensinh.uel.edu.vn/cac-phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023/