Các ngành Hệ đại học chính quy Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM) QSC

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường QSC

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

7480101 

Khoa học máy tính 

49 

196 

A00 

A01 

D01 

D07

7480101 

Khoa học máy tính (Trí tuệ  nhân tạo)

32 

A00 

A01 

D01 

D07

7480102 

Mạng máy tính và truyền  thông dữ liệu 

39 

156 

A00 

A01 

D01 

D07

7480103 

Kỹ thuật phần mềm 

45 

180 

A00 

A01 

D01 

D07

7480104 

Hệ thống thông tin 

33 

132 

A00 

A01 

D01 

D07

7480104_TT 

Hệ thống thông tin (tiên  tiến) 

14 

56 

A00 

A01 

D01 

D07

7340122 

Thương mại điện tử 

23 

92 

A00 

A01 

D01 

D07

7480201 

Công nghệ thông tin 

21 

84 

A00 

A01 

D01 

D07

7480201_N 

Công nghệ thông tin Việt  Nhật 

24 

96 

A01 

D01 

D07

7480109 

Khoa học dữ liệu 

12 

48 

A00 

A01 

D01 

D07

7480202 

An toàn thông tin 

32 

128 

A00 

A01 

D01 

D07

7480106 

Kỹ thuật máy tính 

32 

128 

A00 

A01 

D01 

D07

7480106_IOT

Kỹ thuật máy tính (chuyên  ngành hệ thống nhúng và  IoT)

32 

A00 

A01 

D01 

D07

7480101_LK

Khoa học máy tính (Chương  trình liên kết với Đại học  Birmingham City do Đại  học Birmingham City cấp  bằng)

60

7480102_LK

Mạng máy tính và An toàn  thông tin (Chương trình liên  kết với Đại học Birmingham  City do Đại học  

Birmingham City cấp bằng)

60

 

 

- Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (tối đa 25% tổng chỉ tiêu). - Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm thi (tối đa 60% tổng chỉ tiêu). - Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế uy tín (tối đa 15% tổng  chỉ tiêu)

- Phương thức 4: Xét tuyển theo tiêu chí riêng của chương trình đối với chương  trình liên kết quốc tế BCU (không tính vào tổng chỉ tiêu). 

  • Ngành Khoa học máy tính: 60 chỉ tiêu.
Ngành Mạng máy tính và an toàn thông tin: 60 chỉ tiêu.

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://tuyensinh.uit.edu.vn/2022-de-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2022