Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học Kiên Giang ( TKG )

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TKG

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trên toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
2.3.1. Phương thức 1: Xét theo học bạ THPT hoặc tương đương
- Áp dụng cho cả hệ Đại học chính quy và liên thông chính quy, riêng liên thông chính quy xét tuyển bằng phương thức này thì lấy từ bảng điểm tốt nghiệp của ngành học đó để xét tuyển.
- Tiêu chí xét tuyển:
+ Thí sinh có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển + ĐƯTKV + ĐTƯT (nếu có) từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên là có đủ điều kiện xét tuyển vào trường Đại học Kiên Giang (được xác định tại mục 2.5 của đề án này).
+ Điểm ưu tiên (ĐƯT) theo đối tượng và khu vực (nếu có). Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT
+ Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính theo công thức:
ĐTB năm lớp 12 môn 1 + ĐTB năm lớp 12 môn 2 + ĐTB năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
+ Xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, riêng liên thông nếu chưa đủ chỉ tiêu thì Trường Đại học Kiên Giang sẽ tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Các môn thi tuyển sinh liên thông riêng bao gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề. Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển thực hiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Kiên Giang(có 2 phiếu, phiếu số 1 Trường Đại học Kiên Giang lưu lại, phiếu số 2 thí sinh giữ lại).
+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển dự kiến: Từ ngày 02/5/2019 đến kết thúc Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Nếu chưa đủ chỉ tiêu Trường sẽ thông báo xét tuyển bổ sung (theo các đợt tại mục 3 của đề án).
2.3.2. Phương thức 2: Xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
- Đối với phương thức này Trường chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đáp ứng được quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành, không lấy kết quả của các kỳ thi THPT quốc gia các năm trước và kết quả bảo lưu để xét tuyển.
- Tiêu chí xét tuyển:
+ Sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có) từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên và không có môn nào dưới 1.0 điểm (theo thang điểm 10) là có đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Kiên Giang (được xác định tại mục 2.5 của đề án này).
+ Điểm ưu tiên (ĐƯT) theo đối tượng và khu vực: theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành;
+ Xét tuyển từ cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu;
+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển và thời gian đăng ký xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.3.3. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng (chi tiết tại mục 2.8 của Đề án này).


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Sư phạm Toán học7140209416Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh722020140160Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh734010140160Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Kế toán734030140160Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Luật73801012288Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Công nghệ sinh học7420201624Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin748020130120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật xây dựng75101032080Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406832Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm754010126104Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Chăn nuôi7620105624Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Khoa học cây trồng7620110624Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Nuôi trồng thuỷ sản76203011040Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Quản lý tài nguyên và môi trường7850101832Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU