Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Học viện chính sách và phát triển - HCP

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường HCP

TT

Tên ngành

Mã ngành

1

Kinh tế

7310101

2

Tài chính - Ngân hàng

7340201

3

Quản lý nhà nước

7310205

4

Kinh tế quốc tế

7310106

5

Quản trị kinh doanh

7340101

6

Kinh tế phát triển

7310105

7

Luật Kinh tế

7380107

8

Kế toán

7340301

9

Kinh tế số

7310109

10

Ngôn ngữ Anh

7220201

 

Năm 2023, Học viện tuyển sinh khóa 14, về cơ bản giữ ổn định phương án tuyển sinh đại học như năm 2022.

Theo đó, Học viện xét tuyển với 5 phương thức:

Phương thức 1: xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ năng lực quốc tế/ đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi/thi khoa học kỹ thuật quốc gia, đoạt giải (nhất, nhì, ba) trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố và kết quả học tập THPT.

Phương thức 2: xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phương thức 3: xét tuyển dựa trên kết quả bài thi tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Phương thức 4:  xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT theo các tổ  hợp môn.

Phương thức 5: xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo các tổ hợp môn.

Tuy nhiên, Học viện đã có sự điều chỉnh về chỉ tiêu của từng phương thức xét tuyển so với năm trước. Học viện cũng dự kiến giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT và tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng các phương thức xét tuyển kết hợp sử dụng các chứng chỉ quốc tế ACT, A-level…, xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, xét tuyển sử dụng kết quả bài thi tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội.