Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - HTC

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường HTC

Thông tin thêm

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Tên ngành/ chuyên ngành
Chương trình đại trà

Mã xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét  tuyển

Chỉ  

tiêu

Ngôn ngữ Anh 

7220201.. 

A01; D01; D07 

200

Kinh tế 

7310101.. 

A01; D01; D07 

240

Quản trị kinh doanh 

7340101.. 

A00; A01; D01; D07 

240

Tài chính -  Ngân hàng 1

Quản lý tài chính công Thuế 

Hải quan & Nghiệp vụ  Ngoại thương 

Tài chính quốc tế 

Phân tích chính sách tài  chính

73402011..

A00; A01; D01; D07 

560

Tài chính -  Ngân hàng 2

Tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính 

Thẩm định giá & Kinh  doanh Bất động sản

73402012..

A00; A01; D01; D07 

490

Tài chính -  Ngân hàng 3

Ngân hàng 

Tài chính bảo hiểm 

Đầu tư tài chính

73402013..

A00; A01; D01; D07 

310

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp Kiểm toán 

Kế toán công

7340301.. 

A00; A01; D01; D07 

840

Hệ thống thông tin quản lý 

7340405.. 

A00; A01, D01; D07 

120Chương trình chất lượng cao

Tên ngành/ chuyên ngành 

Mã xét tuyển (*)

Mã tổ hợp môn xét  tuyển

Chỉ  

tiêu

Hải quan và Logistics 

7340201C06.. 

A01; D01; D07 

200

Phân tích tài chính 

7340201C09.. 

A01; D01; D07 

100

Tài chính doanh nghiệp 

7340201C11.. 

A01; D01; D07 

250

Kế toán doanh nghiệp 

7340301C21..

A01; D01; D07 

250

Kiểm toán 

7340301C22.. 

A01; D01; D07 

200

 

 
  1. Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức  giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung  cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp  THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy  định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp  chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt  trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt  Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).  

Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

  1. Phạm vi tuyển sinh  

Học viện tuyển sinh trên phạm vi cả nước và các nước khác. 

  1. Phương thức tuyển sinh  

(1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT. (2) Xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT. 

(3) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

(4) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp  THPT năm 2022. 

(5) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc  gia Hà Nội và đánh giá tư duy của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2022. 3.1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT Đối tượng, nguyên tắc xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

3.2. Xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT. 

3.2.1. Đối tượng xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm bậc THPT  xếp loại Tốt (không xét thí sinh tốt nghiệp theo hình thức Giáo dục thường xuyên),  có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành. 

* Thí sinh được đăng ký tất cả các ngành của Học viện nếu thuộc một trong  những đối tượng sau: 

(1) Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong  đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải Nhất,  Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của một trong các  môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn; thí sinh đạt giải Nhất,  Nhì, Ba, Tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có nội dung đề tài dự  thi về Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn (Phụ lục 02, 03)

(2) Học lực Giỏi 3 năm bậc THPT, trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của  mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.  

(3) Học lực Giỏi 2 năm bậc THPT trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một  trong các yêu cầu sau: 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp  tỉnh/thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin  học, tiếng Anh, Ngữ văn. 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành  phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực  Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn. 

- Có chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm, TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55  điểm (còn hiệu lực tính đến thời điểm nộp hồ sơ) hoặc chứng chỉ Cambridge FCE. - Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ  1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt tối thiểu từ 22 điểm. * Thí sinh chỉ được đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh tế của Học  viện nếu thuộc một trong những đối tượng sau: 

- Học lực Giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau: + Có chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm, TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm hoặc chứng chỉ Cambridge FCE. 

+ Có kết quả thi SAT đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT đạt tối thiểu  từ 22 điểm. 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp  tỉnh/thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin  học, tiếng Anh, Ngữ văn. 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành  phố trực thuộc TW có nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Vật lý, 

Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn. 

3.2.2. Thứ tự ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT 

Thứ tự ưu tiên 1: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi  Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế;  thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc  gia của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn; thí  sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có  nội dung đề tài dự thi về Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn. 

Thứ tự ưu tiên 2: Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Anh, Văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên  cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc TW đạt học lực Giỏi 2 năm trở lên trong đó có năm  lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau: 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp  tỉnh/thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin  học, tiếng Anh, Ngữ văn. 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành  phố trực thuộc TW có nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Vật lý,  Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn 

- Có chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm, TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm hoặc chứng chỉ Cambridge FCE. 

- Có kết quả thi SAT đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT đạt tối thiểu từ  22 điểm. 

Thứ tự ưu tiên 3: Thí sinh các trường THPT trên toàn quốc đạt học lực Giỏi 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau: - Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp  tỉnh/thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin  học, tiếng Anh, Ngữ văn. 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành  phố trực thuộc TW có nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Vật lý,  Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn 

- Có chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm, TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm hoặc chứng chỉ Cambridge FCE. 

- Có kết quả thi SAT đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT đạt tối thiểu từ  22 điểm. 

Thứ tự ưu tiên 4: Thí sinh các trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia,  trường THPT năng khiếu/chuyên cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc TW đạt học lực  Giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký  xét tuyển không dưới 7,0 (thí sinh học các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Anh,  Văn được ưu tiên xét tuyển trước các lớp khác).

Thứ tự ưu tiên 5: Thí sinh các trường THPT trên toàn quốc đạt học lực  Giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký  xét tuyển không dưới 7,0 

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh tế, ngoài 5 thứ tự ưu tiên trên còn xét  bổ sung thứ tự ưu tiên sau: 

Thứ tự ưu tiên 2b: Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Anh, Văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên  cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có đủ một trong các điều kiện sau: 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp  tỉnh/thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin  học, tiếng Anh, Ngữ văn. 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành  phố trực thuộc TW có nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Vật lý,  Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn 

- Học lực Giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau: + Có chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm, TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm hoặc chứng chỉ Cambridge FCE. 

+ Có kết quả thi SAT đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT đạt tối thiểu  từ 22 điểm. 

Thứ tự ưu tiên 3b: Thí sinh các trường THPT trên toàn quốc có đủ một  trong các điều kiện sau: 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp  tỉnh/thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin  học, tiếng Anh, Ngữ văn. 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành  phố trực thuộc TW có nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Vật lý,  Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn 

- Học lực Giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau: + Có chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm, TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm hoặc chứng chỉ Cambridge FCE. 

+ Có kết quả thi SAT đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT đạt tối thiểu  từ 22 điểm. 

3.2.3. Cách tính điểm xét tuyển: 

ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có) - Điểm môn 1 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn 1 

- Điểm môn 2 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn 2 

- Điểm môn 3 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn 3 

Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình, ĐƯT: Điểm ưu  tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh 

quốc tế được quy đổi điểm tiếng Anh (theo thang điểm 10 ở Bảng quy đổi tại Mục  3.4.2) thay cho ĐTB cả năm lớp 12 môn ngoại ngữ khác). 

3.2.4. Nguyên tắc xét tuyển:  

- Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên 1 đến ưu tiên 5, trong cùng một  mức thứ tự ưu tiên, xét theo thứ tự nguyện vọng và lấy điểm từ cao xuống thấp  dựa vào điểm xét tuyển cho đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.  

- Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ  xét từ cao xuống thấp. 

3.3. Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 3.3.1. Đối tượng xét tuyển 

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 trên toàn quốc (không phân biệt thí  sinh tốt nghiệp theo hình thức chính quy hay Giáo dục thường xuyên). 3.3.2. Nguyên tắc xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

Đối với từng ngành của Học viện, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết  quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.  Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét  tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng  đã đăng ký.  

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì thí sinh có  điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.  

Riêng thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước  sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam)  ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam, căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh, Giám  đốc Học viện xem xét quyết định cho vào học. Ưu tiên thí sinh đã có thông báo  tiếp nhận vào học của các trường đại học trên thế giới. 

3.4. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp  THPT năm 2022 

3.4.1. Đối tượng xét tuyển  

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm, TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm, Cambridge FCE trở lên hoặc kết  quả thi SAT đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc ACT đạt tối thiểu từ 22 điểm) và kết  quả điểm thi 02 bài/môn thi Toán + Ngữ văn hoặc Toán + Vật lý hoặc Toán + Hóa  học từ 11 điểm trở lên. 

3.4.2. Nguyên tắc xét tuyển kết hợp  

Xét tuyển bình đẳng với đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp  THPT năm 2022. 

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có)

 Trong đó: - Điểm môn 1: Là điểm môn Toán. 

 - Điểm môn 2: Là điểm môn Ngữ văn hoặc Vật lý hoặc Hóa học. 

 - Điểm môn 3: Là điểm môn tiếng Anh quy đổi. 

 - ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10 

TT 

IELTS 

TOEFL  

iBT 

SAT 

ACT 

Cambridge 

Quy đổi theo  thang điểm 10

5.5 

55 - dưới 60 

1050 - dưới  1200/1600

22 – dưới 26 

FCE 

9,5

2

Từ 6.0 

trở lên 

60 trở lên 

1200/1600  trở lên 

26 trở lên 

CAE 

103.5. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia  Hà Nội và đánh giá tư duy của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 

3.5.1. Đối tượng xét tuyển  

Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà  Nội đạt từ 100 điểm trở lên hoặc có điểm thi đánh giá tư duy của Trường ĐH Bách  khoa Hà Nội từ 25 điểm trở lên năm 2022. 

3.5.2. Nguyên tắc xét tuyển 

Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. - Với điểm thi của Đại học Quốc gia Hà Nội: 

Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL *30/150 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

- Với điểm thi của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: 

Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL *30/40 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://tuyensinh.hvtc.edu.vn/tabid/1699/catid/916/news/34653/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022/Default.aspx

https://tuyensinh.hvtc.edu.vn/Portals/37/TS2022/PA.TS%20NAM%202022.pdf

HTC - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Địa chỉ: + Trụ sở chính - Cơ sở đào tạo: Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
+ Cơ sở đào tạo: Số 19 ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
+ Cơ sở đào tạo: Số 4, ngõ 1 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà nội.

Website chính: www.hvtc.edu.vn

Liên lạc: Số hotline: 0961.481.086; 0967.684.086; 0981.896.517

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HTC - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH