Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy KHOA LUẬT (ĐHQG Hà Nội) - QHL

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường QHL

Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/ Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

Tổng chỉ tiêu: 945

TT

Tên ngành đào tạo/Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

Ghi chú

Thi THPT

Phương thức khác

1

Luật

 

 

 

 

 

1.1

Luật

7380101

 

180

201

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

C00

70

 

Xét tuyển theo chỉ tiêu từng tổ hợp

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

42

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D01

47

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

 

D03

02

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

 

D78

17

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

 

D82

02

 

1.2

Luật chất lượng cao

7380101CLC

 

108

133

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

 

Xét điểm theo ngành, điểm thi THPT tiếng Anh tối thiểu 6.0/10

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D01

 

 

 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

D07

 

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

 

D78

 

 

2.

Luật Kinh doanh

7380110

 

100

122

 

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

 

Xét điểm theo ngành

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

 

D03

 

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

 

D78

 

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

 

D82

 

 

3.

Luật Thương mại quốc tế

7380109

 

46

55

 

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

 

Xét điểm theo ngành

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D01

 

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

 

D78

 

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

 

D82

 

 

1. Tuyển sinh chính quy đại học

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

1.1.1. Đối tượng tuyển sinh

- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật;

- Người nước ngoài đã tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT và đáp ứng các yêu cầu tại Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4848/QĐ - ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

1.1.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển

- Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2023 (Phương thức 1) đạt   ngưỡng đầu vào do ĐHQGHN và Trường Đại học Luật quy định (Mục 1.5); Riêng với ngành Luật chất lượng cao phải đảm bảo điều kiện kết quả môn Tiếng Anh của kì thi THPT năm 2023 đạt tối thiểu điểm 5.0 (theo thang điểm 10);

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (Phương thức 2) và dự bị đại học (Phương thức 7), người nước ngoài xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHQGHN, của trường Đại học Luật và các quy định liên quan của ĐHQGHN. Riêng với ngành Luật chất lượng cao phải đảm bảo điều kiện ngoại ngữ đầu vào: kết quả môn tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tối thiểu 5.0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (Phụ lục 1);

- Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức  (Phương thức 4) đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên;

- Thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức  (Phương thức 8) cần đạt tối thiểu 750/1200 điểm trở lên;

- Thí sinh sử dụng kết quả thi SAT, chứng chỉ A-Level, ACT (Phương thức 5), đảm bảo các điều kiện được quy định tại mục 1.3;

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS tối thiểu 5.5 hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương theo quy định của ĐHQGHN (Phương thức 6) có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn) đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi THPT năm 2023;

- Thí sinh là người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào Trường cần đáp ứng các yêu cầu tại Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

***Thí sinh lưu ý:

- Các chứng chỉ quốc tế, ĐGNL phải còn hạn sử dụng tính đến ngày thí sinh ĐKXT (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi);

- Đối với tất cả các phương thức tuyển sinh, thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sau: có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển và không vi phạm pháp luật theo quy định.

1.2. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Luật, ĐHQGHN tuyển sinh trên phạm vi cả nước và quốc tế.

1.3. Phương thức tuyển sinh

Năm 2023, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN sử dụng các phương thức tuyển sinh sau:

Phương thức

Mã phương thức

Mã tổ hợp

Tên phương thức

Phương thức 1

100

L10

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Phương thức 2

301

L31

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)

Phương thức 3

303

L33

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

Phương thức 4

401

Q00

Xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức

Phương thức 5

408

L48

Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển

Phương thức 6

409

L49

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển

Phương thức 7

500

L50

Xét tuyển thí sinh là học sinh các trường Dự bị đại học

Phương thức 8

 

 

Xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG HCM tổ chức

 - Nếu xét tuyển theo từng phương thức chưa đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu còn lại được dành cho các phương thức khác.

- Các điều kiện, cách thức và thời gian đăng ký xét tuyển đối với các phương thức 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được quy định chi tiết tại “Hướng dẫn Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển và Xét tuyển theo phương thức khác vào Trường Đại học Luật, ĐHQGHN năm 2023” được công khai trên website của Trường.

Phương thức 1. Xét tuyển theo kết quả  kỳ thi tốt nghiệp THPT

TT

Tên ngành đào tạo/Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Mã tổ hợp

Thi THPT

Ghi chú

1

Luật

 

 

 

 

1.1

Luật

7380101

 

180

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

C00

72

Xét điểm theo từng tổ hợp

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

40

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

D01

47

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

 

D03

02

 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

 

D78

17

 

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

 

D82

02

1.2

Luật chất lượng cao

7380101CLC

 

108

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

Xét điểm theo ngành, điểm thi THPT tiếng Anh tối thiểu 5.0/10

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D01

 

 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

D07

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

 

D78

 

2

Luật Kinh doanh

7380110

 

100

 

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

Xét điểm theo ngành

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D01

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

 

D03

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

 

D78

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

 

D82

 

3

Luật Thương mại quốc tế

7380109

 

46

 

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

Xét điểm theo ngành

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D01

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

 

D78

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

 

D82

 

- Ngành Luật xét điểm theo tổ hợp; Các ngành còn lại xét điểm theo ngành;

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

- Không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ; không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ kỳ thi THPT quốc gia, THPT những năm trước để tuyển sinh;

- Tiêu chí phụ được quy định tại mục 1.6.2.

Phương thức 2. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh (Điều 8)

Xét tuyển thẳng các đối tượng được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4Điều 8 Quy chế Tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, cụ thể:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình đào tạo của Trường;

b) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung (môn thi đạt giải phải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án);

c) Thí sinh đạt giải Nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi và có đề tài dự thi được Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật, ĐHQGHN đánh giá phù hợp với ngành ĐKXT);

d) Hiệu trưởng trường Đại học Luật, ĐHQGHN căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp dưới đây (điều kiện cụ thể được quy định trong Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường Đại học Luật, ĐHQGHN năm 2023):

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; những thí sinh này phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật quy định.

- Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ Trưởng Bộ GDĐT;

Phương thức 3. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

a. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế (môn thi phải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án) đã tốt nghiệp THPT; thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (nội dung đề tài dự thi được Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN đánh giá phù hợp với ngành ĐKXT) đã tốt nghiệp THPT;

b. Học sinh các trường THPT trên toàn quốc được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học của Trường Đại học Luật nếu tốt nghiệp THPT có lực học Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;

- Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trìnhĐường lên đỉnh Olympia’’ do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên;

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên;

Lưu ý: Các thí sinh đạt tiêu chí như trên trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi đăng ký xét tuyển vào bậc đại học tại Trường Đại học Luật, ĐHQGHN.

b. Học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/ lớp chuyên của các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xét tuyển thẳng vào bậc đại học của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải nếu tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

c. Ngoài tiểu mục a, b nói trên, học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT, có học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 90/150 điểm (chứng chỉ ĐGNL phải còn hạn sử dụng tính đến ngày thí sinh ĐKXT, thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi).

d. Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

Phương thức 4. Xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức

Thí sinh có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Phương thức 5. Sử dụng chứng chỉ quốc tế: A-Level, SAT, ACT

Các chứng chỉ quốc tế phải còn hạn sử dụng tính đến ngày ĐKXT (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi).

a) Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A – Level), có kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);

b) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh cần khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);

c) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36.

Phương thức 6. Sử dụng chứng chỉ IELTS và các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi THPT 2023

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS tối thiểu 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (quy định trong Phụ lục 1)  và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn) đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi THPT năm 2023.

Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Phụ lục 1) + Điểm môn Toán (hoặc Văn) + Điểm môn còn lại của tổ hợp xét tuyển có tiếng Anh theo từng ngành

Tổ hợp xét tuyển có tiếng Anh đối với ngành Luật: D01, D78; ngành Luật chất lượng cao: A01, D01, D07, D78; ngành Luật Kinh doanh: A01, D01, D78; ngành Luật Thương mại quốc tế: A01, D01, D78.

Phương thức 7. Xét tuyển thí sinh là học sinh các trường dự bị đại học

Thực hiện theo quy định tại Thông tư TT 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về Tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; Xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non đối với học sinh dự bị đại học.

- Chỉ tiêu: năm 2023, Trường Đại học Luật dành 21 chỉ tiêu cho xét tuyển thí sinh là học sinh các trường dự bị đại học, trong đó:

+ Ngành Luật: 12 chỉ tiêu;

+ Ngành Luật Kinh doanh: 06 chỉ tiêu;

+ Ngành Luật Thương mại quốc tế: 03 chỉ tiêu.

- Điều kiện xét tuyển:

+ Thí sinh hoàn thành DBĐH;

+ Đáp ứng được yêu cầu về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (năm 2022)đối với ngành đăng ký dự tuyển;

+ Trong trường hợp số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển (do các trường dự bị đề nghị) vượt chỉ tiêu của Nhà trường dành cho phương thức này, Trường sẽ xét tuyển tổng điểm tổng kết của 3 môn thi cuối khóa (xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu).

Phương thức 8. Xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức

Xét tuyển đối với thí sinh có kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM đạt tối thiểu 750/1200 điểm trở lên.