Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Khoa Y (ĐHQG TP.HCM) - QSY

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường QSY

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành đào tạo

Y khoa

Dược học

Răng - Hàm - Mặt

Y học cổ truyền

Điều dưỡng

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA Y - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM 2023

Năm 2023, Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM) sẽ tuyển sinh 5 ngành bậc đào tạo đại học chính quy gồm: y khoa (100 chỉ tiêu), răng - hàm - mặt (50 chỉ tiêu), dược học (50 chỉ tiêu), y học cổ truyền (75 chỉ tiêu) và điều dưỡng (200 chỉ tiêu). 

Khoa dự kiến sẽ giữ các phương thức tuyển sinh dựa theo điểm thi, điểm đánh giá năng lực, điểm học tập THPT, kết quả các kỳ thi quốc tế và kết quả học đại học ngành gần như đã áp dụng năm 2022. Tuy nhiên, khoa sẽ điều chỉnh chỉ tiêu giữa các phương thức nhằm đạt mục tiêu nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào.