Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Khoa Y (ĐHQG TP.HCM) - QSY

thông tin tuyển sinh của năm 2021

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường QSY

  • Y đa khoa
  • D720101
  • 100
  • Toán, Hóa, Sin
  • Dược học
  • D720401
  • 75
  • Toán, Hóa, Sinh
 

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.pdt-medvnu.info/Default.aspx?TabID=192&categoryId=89#