Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị(*) - DCQ

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DCQ

Thông tin thêm

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Xét theo KQ thi THPT

Chỉ tiêu (dự kiến)

Xét theo phương thức khác

Bất động sản

7340116

18

42

Luật kinh tế

7380107

90

210

Kế toán

7340301

15

35

Quản trị kinh doanh

7340101

15

35

Tài chính ngân hàng

7340201

18

42

Công nghệ tài chính

7340202

15

35

Kinh tế quốc tế

7310106

15

35

Logictics và Quản trị chuỗi cung ứng

7510605

36

84

Kỹ thuật phần mềm

7480103

18

42

Công nghệ thông tin

7480201

39

91

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

30

70

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

30

70

Quản lý nhà nước

7310205

36

84

Ngôn ngữ Anh

7220201

105

245

Ngôn ngữ Nga

7220202

15

35

Ngôn ngữ Trung

7220204

30

70

 

 

Năm 2022, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (mã trường DCQ) tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022 với tổng chỉ tiêu 1750.

THÔNG TIN TUYỂN SINH:

✔️ Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh đã tốt nghiệp từ THPT trở lên. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;

✔️ Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

✔️ Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): Xét tuyển

✔️ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị được thực hiện đúng theo quy định tại quy chế tuyển sinh hiện hành như sau:

- Điều kiện xét tuyển 1: Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển lấy kết quả kỳ thi THPT đạt từ 15 điểm cho tất cả các ngành.

- Điều kiện xét tuyển 2: Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 18.0 điểm hoặc điểm trung bình chung năm học lớp 12 >=6.0 cho tất cả các ngành.

- Điều kiện xét tuyển 3: Đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên cho tất cả các ngành ( trừ các ngành thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ).

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://news.utm.edu.vn/dai-hoc-chinh-quy/de-an-tuyen-sinh-dh-chinh-quy-86.html