Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học Hải Dương - DKT

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DKT

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019
Trường dành 50% chỉ tiêu để tuyển sinh theo phương thức này.
Điều kiện để được xét tuyển:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019. Đã đăng ký sử dụng kết quả thi THPT Quốc Gia để xét tuyển;
- Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt từ 13 điểm trở lên.
Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập ở THPT (Học bạ)
Trường dành 50% chỉ tiêu để tuyển sinh theo phương thức này.
Điều kiện để được xét tuyển:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Điểm trung bình chung cả năm các môn trong tổ hợp xét tuyển: lớp 10, lớp 11 và lớp 12 cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt từ 5.5 điểm trở lên.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh72202012525Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kinh tế73101012525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Chính trị học73102012525Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh73401012525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng73402012525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán7340301100100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng73404062525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin74802012525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật điện75202014040Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Chăn nuôi76201052525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học
Phát triển nông thôn76201162525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành78101032525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU