Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học Hải Dương - DKT

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường DKT

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23

Các ngành và thông tin tuyển sinh

1. Ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng và đối tượng tuyển sinh

2. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) phải đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào từ 14.0 điểm trở lên.

- Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ)

Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt 15.5 điểm trở lên.

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tổ chức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thời gian; hồ sơ; hình thức nhận ĐKXT; các điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ)

Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang website http://tuyensinh.uhd.edu.vn. Thí sinh đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cổng dịch vụ công quốc gia

- Lịch tuyển sinh (dự kiến):

+ Đợt 1:

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ tháng 3-8/2023;

Thời gian tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: Theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đợt 2 và các đợt bổ sung (nếu có): Từ tháng 9-12/2023 (Nhà trường sẽ thông báo chi tiết tại website http://tuyensinh.uhd.edu.vn và http://uhd.edu.vn

- Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy (theo mẫu của Trường).

+ Học bạ THPT (bản photo chứng thực).

+ Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023.

+ Giấy tờ ưu tiên (bản photo chứng thực - nếu có).

+ 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

3.3. Xét tuyển thẳng:

Thời gian; hồ sơ; hình thức nhận ĐKXT; các điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành: 20.000 đồng/nguyện vọng