Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học kinh tế -tài chính TP.HCM(*) - KTC

thông tin tuyển sinh của năm 2018 Dự thảo chưa chính thức

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường KTC

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục
thường xuyên)
- Hoặc tương đương (đã tốt nghiệp trung cấp), đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Nhà trường thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học chính quy năm 2018, gồm:
(1) Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.
(2) Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh722020110040Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Nhật72202095525Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quan hệ quốc tế73102064218Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quan hệ công chúng73201087030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh734010116575Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Marketing73401158535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kinh doanh quốc tế734012014060Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Thương mại điện tử73401224218Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng73402019040Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán73403018535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị nhân lực73404044218Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Luật kinh tế73801078535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Luật quốc tế73801084218Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin74802018535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành78101034218Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị khách sạn781020110545Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

2.5.1.  Phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Điều kiện để được xét tuyển:

      + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

      + Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

      + Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành liệt kê trong bảng ở mục 2.6.

Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển
là Tổng điểm các bài thi/môn thi (theo thang điểm 10) đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp môn xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

2.5.2. Phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình năm lớp 12 các môn dùng trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Điều kiện để được xét tuyển:

    + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

    + Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành liệt kê trong bảng ở mục 2.6.

Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển
là Tổng điểm trung bình năm lớp 12 các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (theo thang điểm 10) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào Đại học ngành Kế toán (7340301) với tổ hợp môn A01: Toán - Lý - Anh, thì cách Tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình môn Lý lớp 12 + Điểm trung bình môn Anh lớp 12 + Điểm ưu tiên.

- Thí sinh có thể chọn 1 trong 4 tổ hợp môn dùng để xét tuyển.

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn xét tuyển: không phân biệt.

Thông tin mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển theo bảng dưới đây:

Tên trường

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển / Khối

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Các ngành đào tạo

đại học:

KTC

 

 

2.230

- Phương thức TS (2 phương thức):

 

(1)- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

(2)- Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn.

- Vùng TS: tuyển sinh trong cả nước.

 

Quản trị kinh doanh

 

7340101

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh

D01: Văn, Toán, Anh
C00: Văn, Sử, Địa

260

Kinh doanh quốc tế

 

7340120

240

Marketing

 

7340115

140

Luật kinh tế

 

7380107

130

Luật quốc tế

 

7380108

80

Quản trị nhân lực

 

7340404

80

Quản trị khách sạn

 

7810201

180

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

7810103

80

Quan hệ công chúng

 

7320108

120

Thương mại điện tử

 

7340122

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Văn, Toán, Anh

C01: Văn, Toán, Lý

80

Tài chính – Ngân hàng

 

7340201

180

Kế toán

 

7340301

160

Công nghệ thông tin

 

7480201

140

Quan hệ quốc tế

 

7310206

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Văn, Toán, Anh
D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

80

Ngôn ngữ Nhật

 

7220209

120

Ngôn ngữ Anh

 

7220201

160

2.7.1 Phương thức (1) - Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

- Lịch tuyển sinh: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển và phí dự xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh; bằng phương thức trực tuyến (online); hoặc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

2.7.2.  Phương thức (2)- Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn.

-  Lịch tuyển sinh (dự kiến):

        - Đợt 1: 02/05 – 30/06/2018           - Đợt 2: 01/07 – 10/07/2018

        - Đợt 3: 11/07 – 20/07/2018           - Đợt 4: 21/07 – 31/07/2018

        - Đợt 5: 01/08 – 10/08/2018           - Đợt 6: 11/08 – 20/08/2018

        - Đợt 7: 21/08 – 31/08/2018           - Đợt 8: 01/09 – 10/09/2018                 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

   + Đơn xin xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

   + Bản photo công chứng học bạ THPT.

   + Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc GCN tốt nghiệp THPT.

   + 3 ảnh cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng.

   + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và phí dự xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh; bằng phương thức trực tuyến (online); hoặc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường.

         - Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Thực hiện theo Điều 7. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh tại Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh bổ sung thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.

- Điểm ưu tiên được cộng với Tổng điểm các bài thi/ môn thi (kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018) hoặc Tổng điểm trung bình lớp 12 các môn trong tổ hợp môn (theo học bạ lớp 12). Điểm cộng ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo quy định ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.10.1. Học phí:

- Học phí được xây dựng trên cơ sở học chế tín chỉ. Học phí thu vào đầu mỗi học kỳ, phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.

 • Môn học bằng tiếng Việt: 1.700.000 đồng/tín chỉ
 • Môn học bằng tiếng Anh: 2.000.000 đồng/tín chỉ

- Sinh viên học trong 8 học kỳ. Học phí bình quân: 25 – 30 triệu đồng/học kỳ  (Học phí đã bao gồm 6 cấp độ tiếng Anh). Sinh viên khi nhập học có chứng chỉ IELTS từ 5.0 được miễn phí 3 cấp độ tiếng Anh đầu (tương đương 6,8 triệu đồng/cấp độ).

- Mức học phí này sẽ ổn định trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không quá 6 %/năm.

2.10.2. Học bổng:

a. Học bổng tuyển sinh 2018

Nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục quốc tế cho thí sinh tài năng; Năm 2018, UEF tặng nhiều mức học bổng có giá trị dành cho thí sinh tham gia xét tuyển vào trường:

Mức học bổng

Điểm thi THPT quốc gia năm 2018

(tổ hợp 3 môn xét tuyển)

Điểm học bạ lớp 12

(tổ hợp 03 môn xét tuyển)

Điều kiện duy trì mỗi năm

(theo thang điểm 4.0)

Học bổng 25%

Từ 18 đến dưới 22 điểm

Từ 21 đến dưới 26 điểm

 • Điểm TB tích lũy mỗi năm đạt từ 3.2

Học bổng 50%

Từ 22 đến dưới 27 điểm

Từ  26 đến dưới 28 điểm

 • Điểm TB tích lũy mỗi năm đạt từ 3.4
 • Từ 3.2 đến dưới 3.4 nhận học bổng 25%

Học bổng 100%

Từ 27 đến 30 điểm

Từ 28 đến 30 điểm

 • Điểm TB tích lũy mỗi năm đạt từ 3.6
 • Từ 3.4 đến dưới 3.6 nhận học bổng 50%
 • Từ 3.2 đến dưới 3.4 nhận học bổng 25%

- Đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng (đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế …) sẽ nhận được học bổng 100% suốt khóa học nếu đảm bảo điều kiện duy trì theo quy định.

b. Học bổng doanh nghiệp tài trợ 50%:

- Đối với các ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Nhật khi xét tuyển vào trường sinh viên nhận được mức học bổng đặc biệt trị giá 50% học phí toàn khóa học (Áp dụng cho tân sinh viên tốt nghiệp THPT 2018 và không áp dụng với các chính sách học bổng khác).

c. Học bổng ưu đãi giáo dục:

- Đối tượng nhận học bổng: Thí sinh là con, em ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT (Áp dụng cho tân sinh viên tốt nghiệp THPT 2018 và không áp dụng với các chính sách học bổng khác).

- Điều kiện, giá trị học bổng trong suốt khóa học:

Đối tượng

   Giá trị học bổng

Điều kiện nhận học bổng

Thí sinh là con, em ruột của:

 • Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo các phòng ban của Sở
 • Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT
 • Cán bộ, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở
 • Giáo viên, nhân viên các trường THPT

50%

Đủ điều kiện trúng tuyển vào trường   Đại học Kinh tế -  Tài chính TP.HCM hệ Đại học theo các phương thức tuyển sinh của trường năm 2018

Nguồn tin THAM CHIẾU