Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Kỹ Thuật y- dược Đà Nẵng YDN

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Mã trường YDN

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và có tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, trong đó có dự thi 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học. Mức điểm xét tuyển phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Riêng ngành Y tế công cộng, mức điểm xét tuyển phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y khoa7720101100Toán, Hóa học, Sinh học
Dược học7720201120Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng đakhoa7720301A180Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng nha khoa7720301B50Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng gây mê hồi sức7720301C50Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng phụ sản
Chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản chỉ tuyển thí sinh nữ
7720301D30Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xét nghiệm y học772060150Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật hình ảnh y học772060250Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật phục hồi chức năng772060340Toán, Hóa học, Sinh học
Y tế công cộng772070130Toán, Hóa học, Sinh học