Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Quy Nhơn - DQN

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường DQN

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23

Các ngành và thông tin tuyển sinh

I. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY

1. Tổng chỉ tiêu: 5879 chỉ tiêu. Trong số đó, chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên đăng ký theo năng lực là 1874 (chỉ tiêu chính thức từng ngành của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định giao).

2. Phương thức (PT) tuyển sinh:

PT1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

PT2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ);

PT3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy của các Đại học quốc gia và các trường đại học khác;

PT4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh.

3. Tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể: lấy kết quả để tổng hợp xét tuyển theo các phương thức PT1, PT2.

4. Số ngành tuyển sinh: 48 ngành (xem Phụ lục 1 kèm theo); 48 chương trình đào tạo đại trà tương ứng (48 ngành), 01 chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kế toán, dự kiến 03 chương trình đào tạo liên kết với Đại học Birmingham, Vương quốc Anh (Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin và Kế toán).

5. Tổ chức xét tuyển:

PT1, PT4: Tham gia xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, tham gia Nhóm lọc ảo Phía Nam. Chỉ tiêu xét tuyển khoảng 50% tổng chỉ tiêu.

PT2, PT3: Tổ chức xét tuyển như năm 2022. Tổ chức xét tuyển trực tuyến (nếu có phương thức xét tuyển sớm). Chỉ tiêu xét tuyển khoảng 50% tổng chỉ tiêu.

6. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào

PT1: Các ngành đào tạo giáo viên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, các ngành còn lại được xác định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT

PT2: Các ngành đào tạo giáo viên thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành; các ngành còn lại tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển không dưới 18.0 (đã cộng điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh)

PT3: Tùy thuộc kết quả của kỳ thi của các trường.

7. Chi phí xét tuyển: theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phí: các ngành đại trà theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; các chương trình đào tạo chất lượng cao xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật.

Các ngành tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023: