Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Trưng Vương (*) - DVP

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DVP

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Trên toàn quốc
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
2.2.1. Tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông(THPT) quốc gia:
- Năm 2018, Trường Đại Trưng Vương tuyển sinh 10% chỉ tiêu Đại học theo phương thức này. Căn cứ vào kết quả thi của thí sinh tại kỳ thi THPT Quốc gia, Trường Đại học Trưng Vương (ĐHTV) sẽ xét tuyển vào hệ Đại học của Trường.
Tiêu chí xét tuyển:
Căn cứ vào:
+ Điểm thi các môn bắt buộc, điểm thi môn tự chọn, điểm thi các môn thí sinh đăng ký thi thêm để xét tuyển vào Đại học.
+Tổ hợp các môn thi thuộc khối xét tuyển của Trường: được xét theo tổ hợp môn theo các khối thi truyền thống và các tổ hợp môn mớitheo thông tư 898/BGDĐT – GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 09 tháng 03 năm 2018.
- Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản, không nhân hệ số của các môn thi. Điểm xét tuyển của Trường đối với từng môn thi được căn cứ vào điểm tối thiểu từng môn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi nào Bộ công bố ngưỡng điểm tối thiểu từng môn thi, Trường sẽ thông báo điểm xét tuyển cụ thể của Trường.
- Trong hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Trưng Vương, thí sinh phải đăng ký ít nhất 3 môn theo tổ hợp tự chọn, phù hợp từng khối xét tuyển của Trường cho từng ngành đào tạo.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ. Thí sinh có thể nộp hồ sơ tại Trường THPT, các sở GD&ĐT hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Trưng Vương. Thời gian nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định của Trường tại mục 7 của Đề án này, thời gian xét tuyển sau khi có điểm thi THPT.
- Vùng tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
- Đối tượng ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-Việc xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.
2.2.2 Tuyển sinh riêng theo học bạ:
Năm 2018, Trường Đại học Trưng Vương tổ chức xét tuyển 40% chỉ tiêu Đại học theo kết quả ghi trong học bạ.
- Căn cứ xét tuyển: Kết quả học tập 2 học kỳ của lớp 12.
-Tổ hợp các môn xét tuyển theo học bạ của Trường ĐHTV: được xét theo tổ hợp môn theo các khối thi truyền thống và các tổ hợp môn mới theo thông tư 898/BGDĐT – GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 09 tháng 03 năm 2018.
Điểm bình quân xét theo học bạ là điểm 03 môn của 02 học kỳ lớp 12 được ghi trong học bạ. Căn cứ vào tổ hợp các môn xét tuyển của Trường, thí sinh có thể chọn 3 môn để đăng ký xét tuyển theo học bạ.
Căn cứ vào tổ hợp các môn học được phân theo các khối xét tuyển của Trường như trên và căn cứ vào kết quả học tập từng môn học của 2 học kỳ lớp 12, thí sinh có quyền lựa chọn 3 môn theo từng khối, mà khối đó có kết quả cao nhất để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Trưng Vương.
2.2.3 Tuyển sinh dựa vào hồ sơ dự tuyển kết hợp kiểm tra chất lượng đầu vào
- Xét hồ sơ dự tuyển bao gồm: học bạ THPT, bằng THPT, bảng điểm và bằng trung cấp chuyên nghiệp
- Kiểm tra chất lượng đầu vào: Nhà trường kiểm tra chất lượng đầu vào từng chuyên ngành theo tổ hợp môn thi thích hợp.
Cụ thể: căn cứ vào học bạ để xét điều kiện thí sinh tham gia kiểm tra chất lượng đầu vào. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm của 3 (ba) môn kiểm tra phải đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó không có môn nào bị điểm liệt.

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị kinh doanh 7340101 10 10 Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí Toán, Hoá học, Khoa học xã hội Ngữ văn, Toán, Địa lí
Tài chính – Ngân hàng 7340201 10 10 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
Kế toán 7340301 10 10 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội Khoa học tự nhiên Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
Luật kinh tế 7380107 10 130 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Điều dưỡng 7720503 5 45 Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Địa lí Toán, Sinh học, Giáo dục công dân Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
 
 

- Có bằng tốt nghiệp PHPT năm 2018 hoặc của những năm trước.

- Hạnh kiểm từ loại khá trở lên.

- Có điểm xét tuyển bình quân 3 môn học của lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên.

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Trường (Quy định tại mục 5 Đề án này).

Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ của thí sinh tốt nghiệp năm 2018 và các năm trước đều có giá trị pháp lý như nhau trong việc xét tuyển vào Trường Đại học Trưng Vương.

Những thí sinh nộp đơn xét tuyển vào Trường Đại học Trưng Vương trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, chưa có điểm tổng kết học kỳ 2 năm học lớp 12 thì điểm trung bình 3 môn học ghi trong đơn đăng ký xét tuyển vào Trường là điểm tổng kết học kỳ I của lớp 12.Tuy nhiên những thí sinh này phải nộp bổ sung điểm tổng kết học kỳ 2 trước thời điểm xét tuyển của Trường (Quy định tại mục7 Đề án này).

Đối với những thí sinh nộp đơn xét tuyển vào Trường Đại học Trưng Vương sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và những thí sinh đã tốt nghiệp THPT của những năm trước thì điểm trung bình 3 môn học ghi trong đơn xin xét tuyển là điểm của 02 học kỳ lớp 12.

Trường Đại học Trưng Vương sẽ ban hành mẫu đăng ký xét tuyển và hướng dẫn cách tính điểm bình quân của từng học kỳ.

Trường hợp thí sinh chưa đủ điều kiện xét tuyển trên, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường sẽ tập hợp các thí sinh có nguyện vọng để tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu vào.

 
 

1. Mã trường: dvp

b) Danh mục mã xét tuyển cho các ngành/chương trình đào tạo và các tổ hợp môn xét tuyển trong bảng dưới đây:

TT(1) Mã trường(2) Mã ngành (3) Tên ngành (4) Chỉ tiêu dự kiến (5) Tổ hợp môn xét tuyển 1(6) Tổ hợp môn xét tuyển 2(7) Tổ hợp môn xét tuyển 3(8) Tổ môn xét tuyển 4(9)
theo xét KQ thi THPT QG theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1 DVP 7340301 Kế toán       10                10   A00 Toán D01  Tiếng Anh A12 Khoa học tự nhiên  C14   Toán
2 7340201 Tài chính – Ngân hàng 10 10 A01 Toán A10 Toán A16  Khoa học tự nhiên C15 Toán
3 7340101 Quản trị kinh doanh 10           10   A09 Toán A14 Khoa học tự nhiên C04 Toán A18 Khoa học Xã hội
4 7380107 Luật Kinh Tế 10 130 A00 Toán D01 Ngữ Văn C00  Lịch sử C23  Khoa học tự nhiên 
5 7720501 Điều dưỡng 5             45   B00  Hóa học B04 Sinh học B02 Khoa học xã hội C17  Hóa học 
 
 

Đợt 1:

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 11/03/2018 đến 30/07/2018.

- Xét tuyển: Từ ngày 01/08/2018 đến 05/08/2018.

- Công bố kết quả xét tuyển: Từ ngày 6/08/2018.

Đợt 2

         - Nhận hồ sơ: Từ ngày 06/08/2018 đến 25/10/2018.

- Xét tuyển: Từ ngày 26/10/2018 đến 28/10/2018.

- Công bố kết quả xét tuyển: Từ ngày 29/10/2018.

Thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT hoặc chưa có điểm tổng kết học kỳ 2 lớp 12 vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ngay từ những ngày đầu đợt 1, sẽ nộp bổ sung tiếp, nếu nộp trước ngày 05 tháng 8 sẽ xét đợt 1, nộp sau ngày 05 tháng 8 sẽ xét đợt 2.

8. Quy trình xét tuyển

- Bước 1: Tổng hợp hồ sơ của thí sinh đăng ký.

- Bước 2: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.

- Bước 3: Thành lập Hội đồng xét tuyển.

- Bước 4: Họp Hội đồng xét tuyển.

- Bước 5: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển.

-Đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia: Nhà trường căn cứ vào  điểm tối thiểu  theo quy định của Bộ,  cộng với điểm ưu tiên và điểm khu vực, sau đó xét từ thí sinh có điểm cao trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu.

- Đối với phương thức xét tuyển theo học bạ: Các thí sinh phải có điểm bình quân 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn xét tuyển đặt từ 5,5 điểm trở lên đối với Cao đẳng và 6,0 điểm trở lên đối với Đại học rồi cộng điểm ưu tiên và điểm khu vực, sau đó Nhà trường sẽ xét từ thí sinh có điểm cao trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu.

- Phương thức xét tuyển dựa vào hồ sơ dự tuyển kết hợp kiểm tra chất lượng đầu vào:căn cứ vào học bạ để xét điều kiện thí sinh tham gia kiểm tra chất lượng đầu vào. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của 03 (ba) môn phải đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó không có môn nào bị điểm liệt.

 
 

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hiện hành do Bộ GD & ĐT ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển từ cao xuống thấp.

Ngoài ra, Trường có nhiều chính sách ưu đãi dành cho các học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường. Miễn hoặc giảm học phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hoặc thuộc vùng khó khăn, ưu tiên  học sinh là con em tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và một số vùng của các tỉnh miển núi phía Bắc. Nhà trường cũng cam kết đảm bảo chương trình thực tập có lương cho học sinh, sinh viên; bố trí việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ra trường có nhu cầu

 
 

Lệ phí xét tuyển theo mức do Bộ GDĐT quy định.

 
 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước: Theo Thông tư số: 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2013 do Liên Bộ Tài chính – GD&ĐT ban hành về  chế độ thu và sử dụng phí dự thi, lệ phí tuyển sinh và các quy định bổ sung (nếu có).

 
 

Nguồn tin THAM CHIẾU

DVP - Trường đại học Trưng Vương (*)

Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Website chính: www.dhtv.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0211) 3 537 917.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DVP - Trường đại học Trưng Vương (*)

Tin cùng trường